Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
DẪN LƯU NANG TỤY XUYÊN DẠ DÀY QUA NỘI SOI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Văn Hải*, Trần Thị Hoàng Ngâu*

TÓM TẮT :

Bệnh nhân nam, 49 tuổi, 6 tháng trước đã từng nhập viện với chẩn đoán nang giả tuỵ/ Viêm tuỵ cấp, đã dẫn luu nang giả tuỵ và sinh thiết vách nang, xuất viện sau 9 ngày. Bệnh nhân nhập viện lần này với triệu chứng ăn không tiêu, qua lâm sàng và cận lâm sàng được chẩn đoán: Nang giả tuỵ gây chèn ép dạ dày. Bệnh nhân đã được dẫn lưu nang tuỵ xuyên dạ dày qua nội soi ổ bụng. Sau mổ bệnh nhân ổn, xuất viện sau 6 ngày. Tái khám sau 10 tuần không còn triệu chứng và có dấu hiệu ly giải của nang giả tụy trên siêu âm bụng.

Dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày qua nội soi ổ bụng là khả thi và hiệu quả cho những bệnh nhân nang giả tụy thích hợp.

Từ khóa: Viêm tuỵ cấp, nang giả tuỵ, dẫn lưu qua nội soi xuyên dạ dày

ABSTRACT :

Nguyen Van Hai, Tran Thi Hoang Ngau
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 2 - 2017: 105 - 110

A 49- year- old man with a prehistory of having pancreatic pseudocyst/acute pancreatitis, that was drained and biosied wall of the cyst by laparoscopy 6 months before. He was discharged from hospital after 9 days.This time he readmitted because of dyspepsia symtoms. He was diagnosed of having recurrent large pancreatic pseudocyst. Laparoscopic transgastric drainage was performed. The patient recovered rapidly and was discharged after 6 days. At the 10-week follow- up examination, he was free of symptoms and had signs of resolution of pancreatic pseudocyst on his abdominal sonography.

Laparoscopic transgastric drainage is feasible and effective for suitable patients who have
pancreatic pseudocyst.

Keywords: Pancreatic pseudocyst, Transgastric drainage, Laparoscopic surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF