Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Đỗ Nguyên Tín*, Đào Anh Quốc*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tồn tại ống động mạch là bệnh tim bẩm sinh thường gặp, điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch qua da bằng dụng cụ ngày càng cho thấy tính an toàn, ít xâm lấn và hiệu quả so với những phương pháp khác. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm lâm sàng của bệnh, các kỹ thuật sử dụng để đóng ống động mạch, kết quả sau đóng cũng như những khó khăn khi làm thủ thuật,chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, giải phẫu học. Mô tả kết quả về mặt thủ thuật và lâm sàng. Mô tả những yếu tố liên quan đến sự thất bại về mặt thủ thuật và lâm sàng của những trường hợp tồn tại ống động mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả các trường hợp bệnh.

Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân TTOĐM được đóng OĐM bằng dụng cụ tại bệnh viện nhi đồng 1, từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31 tháng 01 năm 2015.

Kết quả: Lâm sàng, không có triệu chứng cơ năng đặc hiệu, âm thổi trước tim là dấu hiệu gợi ý (91,20%). Về giải phẫu học, đa số là tuýp A(97,80%). Kỹ thuật, đa số đóng thuận chiều (96,70%), dụng cụ đóng ống động mạch thế hệ 1(ADOI) dùng nhiều nhất(48,35%).Kết quả, thành công 100% về mặt thủ thuật, về mặt lâm sàng cải thiện dần sau thủ thuật 1 tháng. Khó khăn khi làm thủ thuật, chọn không đúng dụng cụ(8,79%).

Kết luận: Phương pháp điều trị đóng ống động mạch bằng dụng cụ đem lại kết quả thành công cao, ít xâm lấn, an toàn không có biến chứng nặng.

Từ khoá: đóng ống động mạch bằng dụng cụ, đặc điểm lâm sàng

ABSTRACT :

Background: Patent ductus arteriosus is a common congenital heart disease, transcatheter closure by device is suggested more safety and effective, less invasive than other methods. To better understand the clinical characteristics of the patients, the techniques used, the results and the difficulties of this procedure, we conducted this study.

Objectives: Describe clinical features, anatomy. Describe the results in terms of procedure and clinical. Describe the factors related to the failure of the procedure and clinical aspects of the patent ductus arteriosus at children hospital 1.

Methods: observational study. 91 patients with PDA diagnosis, were studied prospectively. They all have undergone transcatheter closure PDA by device at children hospital 1 from july 01st, 2014 to january 31st, 2015. Clinical examination include echocardiography was performed before treatment, at 24 hours, at 1 month after procedure. The anatomies of PDA, features of the patients, techniques and devices used, side effects, complications, were recorded.

Results: Clinical aspect, no specific functional symptoms, heart murmurs is the suggested sign (91.20%), mostly Type A (97.80%). Technique aspect, mostly anterograde technique (96.70%), amplatzer duct occluder 1 (ADOI) was used most (48.35%). Result 100% success in terms of procedure, clinically improved after 1 month procedure. Indigestion problems, selected the incorrect devices (8.79%).

Conclusion: transcatheter closure of patent ductus artteriosus by device is effective, less invasive method, safe without serious complications.

Key words: transcatheter closure, clinical features.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF