Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY TRÊN HAI LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẾN MUỘN Ở TRẺ EM

Phan Văn Tiếp*, Phan Đức Minh Mẫn*, Trương Minh Mẫn**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gãy trên hai lồi cầu xương cánh tay trẻ em đến muộn thường khó điều trị và dễ gặp các biến chứng như cứng khuỷu, tổn thương thần kinh mạch máu. Từ năm 2013, tại khoa Nhi bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình thành phố Hồ Chí Minh, đã bắt đầu thực hiện việc điều trị gãy trên hai lồi cầu xương cánh tay đến muộn ở trẻ em bằng phương pháp mổ nắn và kết hợp xương.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị gãy trên hai lồi cầu xương cánh tay đến muộn ở trẻ em bằng phương pháp mổ nắn xuyên kim.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu với cỡ mẫu là 39 bệnh nhân. Đối tượng được chọn vào nghiên cứu là bệnh nhi (<15 tuổi) bị gãy trên hai lồi cầu cánh tay đến muộn và đã được phẫu thuật tại khoa Nhi Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình Thành Phố Hồ Chí Minh

Kết quả nghiên cứu: Về mặt giải phẫu: có 33 trường hợp (84,6%) góc Baumann không thay đổi thứ phát sau mổ, 35 trường hợp (89,7%) góc thân hành xương không thay đổi sau mổ. Hai trường hợp (5,12%) khuỷu vẹo trong, 31 trường hợp (79,5%) phục hồi chức năng có kết quả chung cuộc khá, tốt.

Kết luận: Phương pháp phẫu thuật mổ nắn, xuyên kim lồi cầu ngoài qua đường mổ ngoài khuỷu là phương pháp cố định vững chắc và mang lại kết quả phục hồi chức năng khá tốt trong việc điều trị gãy trên hai lồi cầu xương cánh tay đến muộn ở trẻ em.

Từ khóa: gãy trên hai lồi cầu cánh tay, mổ nắn xuyên kim.

ABSTRACT :

Introduction: Late presentation of supracondylar fracture of the humerusin children would be difficult to treat, and at high risk of elbow deformities and neurovascular complications. Since 2013, in Paediatric Department of the Hospital for Traumatology and Orthopeadics Ho Chi Minh city, has applied open reduction and internal fixation (ORIF) for the treatment of the fracture. However, there has not been any statistical studies to evaluated the outcome.

Objectives: To evaluate the results of treatment for late presentation of supracondylar fracture of the humerus in children using open reduction and internal fixation with K-wiring from lateral condyle.

Method: Retrospective study with a sample size of 39 patients. Subjects in the study selected patients (<15 years old) on Supracondylar fracture of the humerus to explore and has been operating late in Paediatric Department at hospital for Traumatology and Orthopeadics Ho Chi Minh city.

Result:  33/39 cases (84.6%), Baumann angles and 35/39 cases (89,7%) metaphyseal-dyaphyseal

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF