Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY LOẠI C (AO) BẰNG NẸP VÍT KHÓA

Phan Văn Ngọc*, Lê Chí Dũng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gãy đầu dưới xương quay phạm khớp thường gặp trong các tai nạn hàng ngày như: tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động…Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị gãy đầu dưới xương quay phạm khớp như bó bột, cố định ngoài, nẹp vít AO… Tuy nhiên, trong những trường hợp gãy đầu dưới xương quay phạm khớp, đặc biệt bệnh nhân loãng xương nẹp vít khóa được xem là phương tiện cố định cho kết quả khả quan.

Mục tiêu:Đánh giá kết quả lành xương, phục hồi chức năng, và các biến chứng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 37 bệnh nhân gãy đầu dưới xương quay loại C (AO) từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016. Bệnh nhân được điều trị mổ nắn và kết hợp xương bên trong với nẹp vít khóa qua đường mổ mặt lòng, theo dõi kết quả liền xương, sự phục hồi chức năng và đánh giá các biến chứng.

Kết quả: Bệnh nhân được theo dõi ít nhất 04 tháng sau phẫu thuật và được đánh giá theo thang điểm Green và OBrien cải tiến. Kết quả đạt được 24 ca (64,9%) rất tốt, 11 (29,7%) tốt và 02(5,4%) khá.

Kết luận: Điều trị gãy đầu dưới xương quay loại C (AO) bằng nẹp vít khóa mặt lòng giúp phục hồi lại cấu trúc giải phẫu và phục hồi chức năng tốt.

Từ khóa: nẹp khóa, gãy đầu dưới xương quay loại C.

ABSTRACT :

Background: Intra-articular fractures of the distal radius is common due to accident traffic, falling, or professional working accident… Many surgical procedures have been used to treat these fractures including cast, external fixation, and plate. However, the locking compression plate is one considered of the best stable devices in the treatment intra-articular fractures of the distal radius, particularly in osteoporotic patients.

Objectives: Evaluate results of bone healing and rehabilitation, and complications.

Materials and methods: Thirty patients with intra-articular fractures of the distal radius were enrolled in the prospective study, from January 2015 to January 2016. Patients were treated with open reduction and internal fixation (ORIF) using locking compression plate through a volar approach. We used the Green and OBrien scoring system to evaluate the result.

Results: Patients were followed up at least 04 months post-operative. The final outcome was24 cases (64.9%) excellent, 11cases (29.7%) good and 2 (5.4%) fair. Conclusion: Treatment of intra-articular fractures of the distal radius with volar locking compression plate

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF