Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GỐI SAU KẾT HỢP XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI VỚI TRỢ GIÚP MÁY TẬP VẬN ĐỘNG THỤ ĐỘNG LIÊN TỤC

Trương Trọng Tín*, Đỗ Phước Hùng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề:Sử dụng máy vận động thụ động liên tục (CPM) trong điều trị sau phẫu thuật gãy xương vùng gối cho thấy có lợi ích tăng tầm vận động trong một số nghiên cứu. Tuy nhiên, giữa các tác giả vẫn chưa thống nhất nhau về tác dụng lâm sàng của máy CPM, thời gian cũng như các tham số về tầm vận động

Mục đích: mục đích của nghiên cứu này xác định tác dụng của máy CPM trong hỗ trợ điều trị sau phẫu thuật gãy đầu dưới xương đùi (tính an toàn và hiệu quả)

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc. 30 bệnh nhân gãy đầu dưới xương đùi được sử dụng máy CPM trong thời gian sau phẫu thuật 3 đến 5 ngày. Kết quả chính là tầm vận động khớp gối. Kết quả phụ bao gồm điểm số đau (VAS), phù nề vùng gối, các biến chứng, chức năng gối (theo Shelbourne). Đánh giá được tiến hành tại các thời điểm 24h, 48h, 5 ngày, 2 tuần, 6 tuần, 3 tháng và 6 tháng.

Kết quả: - Không có các biến chứng và sự cố về điện khi tập máy CPM. - Giảm đau và giảm phù nề khi tập máy CPM có ý nghĩa (p<0,001). - Gập gối giảm lúc 24h sau đó tăng dần theo thời gian và đạt trung bình 124,390 lúc 6 tháng (p<0,001). - Chức năng gối theo Shelbourne: Tốt: 73,4%; trung bình: 10%; xấu: 16,6%. - Yếu tố thời điểm phẫu thuật ảnh hưởng nhiều đến tầm vận động khớp gối.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu này thấy rằng sử dụng máy tập CPM ngay sau phẫu thuật kết hợp xương đầu dưới xương đùi có lợi ích tăng tầm vận động, cải thiện chức năng gối và an toàn cho bệnh nhân.

Từ khóa: tập vận động thụ động liên tục (CPM), đầu xa xương đùi, tầm vận động (ROM).

ABSTRACT :

Introduction: The use of continuous passive motion (CPM) machine in the postoperative treatment of fractures around the knee showed the advantages in improvement in the range of motion in some studies. However, the authors have not reached a consensus on the clinical efficacy of CPM machines as well as range of motion parameters yet.

Objectives: The purpose of this study was to determine the effects of CPM machines in the supportive treatment after the surgery of distal end of the femur fractures (safety and efficiency).


Methods: Longitudinal descriptive study: Thirty patients with fractures of the distal end of the femur did use immediately CPM machine postoperative period for 3 to 5 days. Primary outcome was knee range of motion. Secondary outcome included pain scores (VAS), knee swelling, complications, and function of the knee (according

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF