Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ TẬP LUYỆN SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TRẬT XƯƠNG BÁNH CHÈ

Trương Trí Hữu*, Dương Hiếu Kỳ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: trật xương bánh chè có nhiều phương pháp phẫu thuật. Trong đó đầu tiên kể đến là dời hướng vào trong nơi bám lồi cũ chày của gân bánh chè. Kế tiếp là phẫu thuật tái tạo cánh trong của xương bánh chè cho trường hợp mất vững bánh chè nhiều. Vấn đề nghiên cứu chế độ tập luyện thích hợp sau cuộc mổ này để có kết quả phục hồi chức năng tốt cần phải đặt ra

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả tập phục hồi chức năng khớp gối sau phẫu thuật điều trị trật xương bánh chè tái hồi bằng phẫu thuậtdời vào trong nơi bám u chày của gân bánh chè và tái tạo cánh trong bánh chè bằng gân Hamstring.

Phương pháp nghiên cứu: từ tháng 9/2010 – 09/2016 chúng tôi đã phẩu thuật cho 36 bệnh nhân trật xương bánh chè tái hồi tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả dựa vào lâm sàng như tầm vận động khớp gối, thang điểm của Mc Carroll, Lysholm; hình ảnh học của X quang xương bánh chè.

Kết quả: có 36 bệnh nhân được phẩu thuật thành công dời gân bánh chè vào trong và tái tạo cánh trong bánh chè bằng gân Hamstring tự thân. Không có biến chứng trong và sau mổ. Kết quả lâm sàng cải thiện tốt tầm vận động khớp gối, nâng cao chỉ số thang điểm của Mc Carroll, Lysholm. Hình ảnh X quang khớp chè đùi tương hợp lại. chưa có trường hợp trật tái phát.

Kết luận: Các nguyên tắc và mục đích tập phù hợp được nghiên cứu áp dụng sau phẫu thuật điều trị trật xương bánh chè tái hồi giúp người bệnh hồi phục chức năng khớp gối.

Từ khóa: trật xương bánh chè tái hồi.

ABSTRACT :

Introduction: Various surgical procedures are currently being used to treat symptomatic patellar instability. Firstly, tibial tuberosity anterome dialization attempt to correct malalignment by medial shifting the site of insertion of the patellar tendon. Secondly medial patellofemoral ligament reconstruction is a surgical procedure indicated in patients with more severe patellar instability Although this surgical technique has been well described in the literature and the results are generally reported to be very good, the operation requires a prolonged recovery period and little has been written specifically regarding postoperative rehabilitation. This article discusses and emphasizes the important principals and goals of rehabilitation after operations

Purpose: to evaluate the functional results of the knee rehabilitation after tibial tuberosity anterome dialization and medial patellofemoral ligament reconstruction by Hamstring autograft


Methods: From 9/2010 – 09/2016, we have operated 36 patients in HTO. The patients were in recurrent patellar dislocation. Criteria of evaluating results based on clinical assessment by ROM of knee, Mc Carroll

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF