Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐIỀU TRỊ BỆNH THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI KHÔNG BẢO VỆ: SO SÁNH CAN THIỆP MẠCH VÀNH VỚI PHẪU THUẬT BẮC CẦU

Châu Đỗ Trường Sơn*, Phạm Nguyễn Vinh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong điều trị bệnh thân chung động mạch vành trái không bảo vệ, theo các hướng dẫn điều trị hiện tại, phẫu thuật bắc cầu mạch vành (PTBCMV) vẫn là điều trị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, can thiệp mạch vành (CTMV) đã có chỉ định IIa (Hội Tim mạch và Trường Môn Tim mạch Hoa Kỳ ACC/AHA) và chỉ định nhóm I (Hội Tim mạch Châu Âu ESC) trong điều trị bệnh thân chung động mạch vành trái trong một số trường hợp. Nghiên cứu của chúng tôi so sánh kết quả lâm sàng giữa CTMV và PTBCMV trong điều trị bệnh thân chung. Hiện ở Việt Nam chưa có nghiên cứu tương tự.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả so sánh hai phương pháp điều trị có theo dõi dọc theo các mốc thời điểm nội viện, 30 ngày, 6 tháng.52 bệnh nhân ở mỗi nhóm điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định và bệnh viện tim Tâm Đức nhập viện trong thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 01/2005 được theo dõi cho đến 6 tháng kể từ khi nhập viện. Các tiêu chí đánh giá là các biến cố tim mạch chính bao gồm tử vong do mọi nguyên nhân, đột quỵ, nhồi máu cơ tim không tử vong, tái thông mạch đích. Các bệnh nhân bệnh thân chung có choáng tim và CTMV tiên phát không được đưa vào nghiên cứu.

Kết quả: Không có sự khác biệt các biến cố tim mạch chính (MACCE) giữa CTMV và PTBCMV sau 6 tháng theo dõi (MACCE 6 tháng: 15,4% so với 5,8%, p=0,11; tử vong 6 tháng: 9,6% so với 5,8%, p = 0,72;) và theo từng phân nhóm điểm SYNTAX thấp, trung bình và cao (MACCE: SYNTAX thấp: 4,8% so với 0%, p=1,00; SYNTAX trung bình 20% so với 0%, p=0,056; SYNTAX cao 33,3% so với 12,5%, p = 0,254).

Kết luận: Điều trị bệnh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật CTMV qua da là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn tương đương PTBCMV sau 6 tháng. Cần theo dõi dài hạn và với cỡ mẫu lớn hơn.

Từ khóa: bệnh thân chung động mạch vành trái, can thiệp mạch vành, phẫu thuật bắc cầu mạch vành

ABSTRACT :

Background: Current guidelines recommend coronary artery bypass graft surgery (CABG) when treating significant de novo left main coronary artery (LM) stenosis; however, percutaneous coronary intervention (PCI) has a class IIa indication (ACC/AHA) and class I (ESC) for unprotected LM disease in selected patients. This study compares in-hospital, 1-month and 6-month clinical outcomes in PCI- and CABG-treated LM patients, the first trial in this group in Vietnam to date.

Method: Study method: descriptive retrospective study comparing effects of two treatment methods with longitudinal follow up in hospital, after discharging 30 days and 6 months.  52 patients of each arm treated with PCI or CABG of unprotected LM disease were given the 6-month follow-up since their admission from August 2009 to Jan 2015 at Gia Dinh and Tam Duc hospitals in order to evaluate the major adverse cardiac and cerebrovascular events (MACCE), including all cause mortality, stroke (CVA), nonfatal myocardial infarction (MI), and target-vessel revascularization (TVR). Cardiogenic shock and primary PCI were excluded.

Result: Major adverse cardiac and cerebrovascular event rates at 1 year in LM patients were similar for CABG and PCI (5.8% versus 15.4%; P=0.11). At 1 year, mortality was insignificant difference to both group (5.8% versus 9.6%; P=0.72), there was no observed difference between groups for other end points. When patients were scored for anatomic complexity, there were no difference of MACCE between PCI and CABG in three SYNTAX scores groups (MACCE: low SYNTAX scores: 4.8% versus 0%, p=1.00; intermediate SYNTAX scores 20% versus 0%, p=0.056; high SYNTAX scores 33.3% versus 12.5%, p = 0.254).

Conclusion: Patients with LM disease who had revascularization with PCI had safety and efficacy outcomes comparable to CABG at 6 month; longer follow-up is required to determine whether these 2 revascularization strategies offer comparable medium-term outcomes in this group of complex patients.

Keywords: coronary artery bypass graft surgery, left main coronary artery, percutaneous coronary intervention

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF