Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY CÁC XƯƠNG NHỎ BÀN CHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUYÊN KIM XUÔI DÒNG

Trương Trí Hữu*, Võ Hoàng Minh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Gãy xương bàn chân chiếm tỉ lệ cao trong các tai nạn lưu thông, di lệch trước sau nếu nắn chỉnh không triệt để sẽ gây ra những di chứng lâu dài. Việc kết hợp xương (KHX) bằng xuyên kim ngược dòng là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhưng dễ dẫn đến giới hạn duỗi ngón và biến dạng ngón chân búa nên chúng tôi nghiên cứu kĩ thuật KHX bằng xuyên kim xuôi dòng nhằm hạn chế tối đa biến chứng.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được kết quả lành xương và phục hồi chức năng sau kết hợp xương xuyên kim xuôi dòng xương bàn chân II,III,IV,V.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả. Đối tượng nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân đến khám và điều trị gãy kín xương bàn chân tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016. Các bệnh nhân này được tiến hành KHX bằng xuyên kim Kirschner xuôi dòng dưới màn tăng sáng, và đánh giá kết quả điều trị bằng thang điểm ACFAS cho các xương bàn nhỏ.

Kết quả: độ gập góc và di lệch sang bên trung bình sau mổ bé hơn có ý nghĩa thống kê so với trước mổ. Thời gian lành xương trung bình là 7,2 tuần ± 1,4 tuần. Điểm ACFAS trung bình là 96,4 ± 5,2. Ở lần khám cuối không xuất hiện chai xơ, không hạn chế duỗi ngón hay biến dạng khớp bàn-ngón chân, tỉ lệ lành xương 100%.

Kết luận: Điều trị phẫu thuật gãy các xương bàn chân nhỏ bằng xuyên kiêm xuôi dòng cho kết quả lành xương tốt, hạn chế các biến chứng khớp bàn ngón chân.

Từ khóa: Gãy xương nhỏ bàn chân (xương bàn chân số II,III,IV,V)

ABSTRACT :

Introduction: Metatarsal (MTT) fractures have a high incidence in motorcycle trauma, leaving tremendous complications if antero-posterior displacement was not reduced properly. Retrograde fixation with Kirschner (K) wires and exteriorization of the wires at the plantar skin, a common method of fixation, results in complication such as hypertrophic scars, painful calluses, and plantar plate tears. Now, we apply the method of anterograde intramedullary K-wires fixation without harming the metatarsal-phalangeal (MP) joint and focus on complications.

Purpose: clinical evaluation of lesser MTT fractures treated with anterograde intramedullary K-wires fixation in less invasive technique.


Method: Descriptive prospective study of a clinical case series. Subjects studied: 36 patients with displaced MTT fractures required internal fixation (IF) that were diagnosed and treated at the Hospital of Traumatology and Orthopedics HCM city from Oct-2015 to Oct-2016. Patients underwent ORIF with anterograde K-wires

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF