Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA U THÀNH NGỰC NGUYÊN PHÁT: NHÂN 32 TRƯỜNG HỢP TẠI BV CHỢ RẪY

Nguyễn Hoàng Bình*, Trần Quyết Tiến**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm ban đầu trong chẩn đoán, chỉ định, điều trị ngoại khoa bệnh u thành ngực nguyên phát tại khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng - Phương pháp: Hồi cứu hàng loạt ca, các biểu hiện lâm sàng, thể loại u, phương pháp phẫu thuật và kết quả sớm điều trị ngoại khoa u thành ngực nguyên phát tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/2015 đến 6/2016.

Kết quả: Trong thời gian 1,5 năm, chúng tôi đã điều trị ngoại khoa cho 32 bệnh nhân. Giới: 19 nam, 13 nữ. Tuổi trung bình là 43.1 (Lớn nhất: 83, nhỏ nhất: 15). Trong đó gồm: u ác tính: 11 bệnh nhân (u xương ác tính: 6 bệnh nhân, u mô mềm ác tính: 5 bệnh nhân), u lành tính: 21 bệnh nhân (u xương lành tính: 14 bệnh nhân, u mô mềm lành tính: 7 bệnh nhân). Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ u, cắt rộng u: 2 trường hợp, sau cắt u phải tái tạo thành ngực, 1 trường hợp còn hở da, phải ghép da về sau. Không có tử vong chu phẫu cũng như không có biến chứng nào nặng nề được ghi nhận. Tất cả bệnh nhân ra viện tốt.

Kết luận: U thành ngực nguyên phát hiếm gặp, đa số u lành. Chẩn đoán dựa lâm sàng, sinh thiết qua phẫu thuật cắt trọn. Chỉ định phẫu thuật được đặt ra để chẩn đoán cũng như điều trị cho bệnh nhân. Phẫu thuật cắt rộng lấy u là phương pháp điều trị chính cho bệnh nhân. Kết quả phẫu thuật an toàn, không tai biến trầm trọng.

Từ khóa: u thành ngực nguyên phát

ABSTRACT :

Objective: Evaluate initial experience in diagnosis and indication for surgical treatment of primary chest wall tumor at Cho Ray hospital.

Patients and Method: Retrosprospective study of 32 patients underwent tumor resection in treatment of primary chest wall tumor at Cho Ray hospital from Jan 2015 to June 2016.

Results: among the 32 patients, 19 (59.3%) were male. The median age was 43.1 years (range 15-83). Malignant tumor: 11 patients (bone tumor: 6 patients; soft tissue: 5 patients). Benign tumor: 21 patients (bone tumor: 14 patients; soft tissue: 7 patients). Indication for surgical treatment: diagnosis of tumor, tumor with complication or progression. Extensive resection of tumor is an effective treatment for primary chest wall tumor. There was no perioperative mortality, no severe complication. All of patients were discharged safely.

Conclusion: Primary chest wall tumor is uncommon disease, more patients are benign tumor. Indication for surgical treatment: diagnosis of tumor, tumor with complication or progression Extensive resection of tumors is main procedure of treatment. Chest wall reconstruction is depended on location, diameter, and type of tumor.


Key word: primary chest wall tumo

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF