Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT NGUYÊN PHÁT

Huỳnh Quang Khánh*, Bùi Thị Hương Giang*, Trần Quyết Tiến*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Việc chẩn đoán u trung thất chủ yếu dựa trên chụp CT ngực.Chìa khóa thành công của phẫu thuật nội soi cắt u trung thất là việc lựa chọn đúng cách tiếp cận về vị trí u, liên quan u với các mạch máu lớn trong trung thất và chỉ định hợp lý.

Mục tiêu: Tìm mối liên hệ giữa các triệu chứng trên CT ngực với kết quả sớm phẫu thuật nội soi, đề xuất chỉ định hợp lý cho phẫu thuật nội soi điều trị.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiền cứu loạt ca, từ 7/2010-7/2013 tại khoa ngoại Lồng Ngực bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi phân tích mổ nội soihoàn toàn và mổ nội soi có hỗ trợ cho các bệnh nhân có u lành trung thất hoặc u trung thất ở giai đoạn sớm. Chúng tôi phân tích đơn biến tìm mối liên hệ giữa các triệu chứng trên CT ngực (vị trí u, loại u, kích thước u, tăng tỷ trọng u sau tiêm thuốc cản quang, u chèn ép, u xâm lấn xung quanh, vôi hóa u) với kết quả sau mổ nội soi (thời gian mổ, lượng máu mất, thời gian hậu phẫu, thời gian lưu ống dẫn lưu màng phổi, điểm đau sau mổ, các biến chứng).

Kết quả: Chúng tôi phân tích 113 bệnh nhân u trung thất được mổ nội soi điều trị trong đó mổ nội soi hoàn toàn (101 trường hợp), mổ nội soi có hỗ trợ (12 trường hợp). Không có trường hợp nào tử vong hay chuyển mổ mở. Kết quả, có 1 trường hợp có biến chứng chảy máu trong mổ (0,9%). Kết quả tốt 112 trường hợp (99,1%), trung bình 1 trường hợp (0,9%).

Kết luận: Sau khi phân tích các mối liên hệ giữa đặc điểm u trung thất trên CT ngực với kết quả đạt được. Cho thấy phẫu thuật nội soi điều trị u trung thất tốt cho các u trung thất như: u có kích thước nhỏ, nang trung thất, u không xâm lấn, chèn ép, u ít tăng tỉ trọng sau tiêm thuốc cản quang, u không vôi hóa.

Từ khóa: u trung thất, CT ngực, phẫu thuật nội soi lồng ngực, phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ

ABSTRACT :

Background: Diagnosis of mediastinal tumor is mostly obtained thanks to CT scan. The successful key of video-assisted thoracic surgery (VATS) to mediastinal tumors (MTs) should be the correct choice of surgical approach according to anatomical positions and relationships between large vessels and tumors and sensible indication.

Objective: Endpoints were relationships between feature of mediastinal tumor on CT scan and results of VATS treatment to put forward the indication thoracoscopic treatment mediastinal tumor.

Methods: A case series study report from July 2010 to July 2013 at Thoracic Surgery Department Cho Ray hospital. We analyzed patients undergoing mediastinal tumors resection for benign tumors or early clinical stage by either VTS or VATS methods. We analyzed monovariant relationships between feature of mediastinal tumor on CT scan (position, size, type of tumor, compress, invasion, post contrast density

calcification) and results of VATS treatment (operative time, blood loss, postoperative stay, chest tube duration, postoperative pain score, complications).

Results: We analyzed 113 patients with mediastinal tumors resection by VTS (101 cases) VATS (12 cases). None of operative mortality observed or none of VTS was converted to open procedures. There was one case bleeding complication (0.9%). The good result were 112 cases (99.1%) and the medium result was 1 case (0.9%).

Conclusions: After analyzing relationships between feature of mediastinal tumor on CT scan and results of VATS treatment that VATS tumor resection should be useful from the tumor with: small size, cyst, less invasive, less compress, low post contrast density, non calcification.

Key words: mediastinal tumors, computed tomography scan, video thoracoscopic surgery-VTS, VATS

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF