Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ PHỔI THỨ PHÁT: KINH NGHIỆM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Hoàng Bình*, Trần Quyết Tiến*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm ban đầu trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa bệnh ung thư phổi thứ phát (u di căn phổi) tại khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng & Phương pháp: Hồi cứu các biểu hiện lâm sàng, chỉ định, phương pháp phẫu thuật và kết quả sớm điều trị ngoại khoa ung thư phổi thứ phát tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/2014 đến 12/2015.

Kết quả: Trong thời gian 2 năm, chúng tôi đã điều trị ngoại khoa cho 15 bệnh nhân. Giới: 11 nam, 4 nữ. Tuổi trung bình là 50,9 (Lớn nhất: 71, nhỏ nhất: 19). Trong đó gồm: 4 ung thư đại trực tràng, 2 ung thư thận, 1 ung thư vú, 2 ung thư xương, 6 ung thư gan. Phẫu thuật cắt thùy phổi kèm u: 10 trường hợp, cắt u di căn: 5 trường hợp. Không có tử vong chu phẫu cũng như không có biến chứng nào nặng nề được ghi nhận. Tất cả bệnh nhân ra viện tốt. Một bệnh nhân tử vong sau 9 tháng do bệnh ung thư nguyên phát tiến triển.

Kết luận: Điều trị ngoại khoa ung thư phổi thứ phát là có chỉ định, kéo dài tiên lượng sống cho bệnh nhân. Kết quả an toàn, không tai biến trầm trọng. Phẫu thuật cắt thùy hay cắt u tùy thuộc vào lâm sàng. X quang ngực là phương pháp hữu hiệu giúp theo dõi và phát hiện ung thư phổi di căn.

Từ khóa: ung thư phổi thứ phát

ABSTRACT :

Objective: Evaluate initial experience in diagnosis, following and treatment of pulmonary metastases at Cho Ray hospital.

Patients and Method: Descriptive and retrosprospective study of 15 patients underwent lobectomy or segmentectomy in treatment of pulmonary metastases at Cho Ray hospital from Jan 2014 to Dec 2015.

Results: Among the 15 patients, 11 (73.33%) were male. The median age was 50.9 years (range 19-71). Primary colorectal cancer (26.67%) and hepatic cancer (40%) were the main site of origin of the metastases. Lobectomy was achieved in 66.67% of patients (10/15). There was no perioperative mortality, no severe complication. All of patients were discharged safely, one died after 9 months result from primary cancer.

Conclusion: Pulmonary resection in treatment of pulmonary metastases is good and safe procedure and is indicated for improving survival prognosis in cancer patients. Chest X – ray is a simple way to follow up and discover pulmonary metastases.

Key word: pulmonary metastases, secondary lung tumors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF