Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 3
TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH – CA LÂM SÀNG

Phan Thị Minh Tâm*, Nguyễn Thị Thanh Phương1, Phạm Công Minh Tiến1

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: tăng thân nhiệt ác tính (TTNAT) là một tai biến nghiêm trọng, hiếm gặp trong gây mê. Tỉ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị với Dantrolene. TTNAT xảy ra ở trẻ em nhiều hơn người lớn khi gây mê (GM) – phẫu thuật (PT).

Mục tiêu: trình bày ca lâm sàng nhằm cảnh báo về TTNAT, chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.

Ca lâm sàng: một bé trai 9 tuổi, 35kg bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa vỡ. Bệnh nhân (BN) được GM để PT nội soi. Dẫn mê với Fentanyl, Propofol và Esmeron, duy trì mê với Isoflurane. EtCO2 tăng 45mmHg lúc bơm hơi và cuối cuộc mổ là 55mmHg. Thời gian mổ là 100 phút. Sau khi chuyển ra phòng hồi tinh 10 phút, mặt BN đỏ rực, thở nhanh, M 160 – 170l/phút, TO 41,7OC. Thử khí máu ngay cho kết quả pH: 7, pCO2: 99mmHg, pO2: 350mmHg, BE: -7,7mmol/l, HCO3: 24,6mmol/l, K+: 5mmol/l. BN được xử trí cấp cứu TTNAT với Dantrolene, truyền dịch lạnh, NaHCO3, Furosemide. Sau 60 phút TO 38,7OC, sinh hiệu ổn, BN được chuyển về hồi sức theo dõi và xuất viện sau 1 tuần.

Kết luận: TTNAT là bệnh về dược lý di truyền tiềm ẩn chỉ xảy ra sau khi tiếp xúc với một số thuốc mê khí và dãn cơ khử cực. Nó thường liên quan đến rối loạn di truyền trên gien RYR1 ở mạng lưới cơ tương ở cơ vân. Xử trí quan trọng nhất là chẩn đoán TTNAT sớm và điều trị Dantrolene kịp thời thì mới có thể giảm được tỉ lệ tử vong.

Từ khóa: Tăng thân nhiệt ác tính, Dantrolene. 

ABSTRACT :

Background: Malignant hyperthermia (MH) is a rare and severe complication in anesthesia. Mortality and morbidity are high if MH is not diagnosed early. It happens more in children than adult in anesthesia.

Purposes: we present a case report to warn about MH, and how to diagnose early and manage MH immediately.

Case report: It was a 9 years old boy, 35kg, hospitalized of peritonitis caused by ruptured appendicitis. He was anesthetized with Fentanyl, propofol and Esmeron and maintained with Isoflurane. We remarked that EtCO2 raised 45mmHg during CO2 pumping and 55mmHg at the end of the intervention. The operation time was 100 minutes. At the recovery room, after 10min his face became red, pulse increased 160 – 170b/min, temperature 41.7O. Blood gas test showed an acidosis with pH: 7; pCO2: 99mmHg; pO2: 350mmHg; BE: -7.7mmol/l; HCO3: 24.6mmol/l; K+: 5mmol/l. We confirmed patient having MH crisis and using Dantrolene 3mg/kg IV, infusing cool saline, NaHCO3, Furosemide. After 60min his temperature was 38o7C, his vital sign was stable. He was followed up at the ICU and discharged from hospital after one week.

Conclusions: MH is a potentially pharmacogenetic condition that happens after expose to volatile anesthetic agents or depolarizing muscle relaxants. It is usually related to the RYR1 gene mutation on the skeletal muscle endoplasmic reticulum. The important step in management is to first consider diagnosis and Dantrolene treatment can reduce mortality.

Key words: Malignant hyperthermia. Dantrolene.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF