Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 3
GÂY MÊ CHO TRẺ BÉO PHÌ: CA LÂM SÀNG

Phan Thị Minh Tâm*, Huỳnh Hồng Hạnh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tần suất trẻ em bị béo phì ngày càng gia tăng. Nguy cơ về gây mê liên quan đến trẻ béo phì thì cao hơn. Vì vậy các bác sĩ gây mê phải có kiến thức về sinh lý bệnh cũng như biết cách gây mê trên trẻ béo phì.

Mục tiêu: trình bày ca lâm sàng gây mê trên trẻ béo phì, các cách chuẩn bị tiền phẫu, chọn phương pháp gây mê và chăm sóc sau mổ.

 Ca lâm sàng: một bé gái 13tuổi, nặng 99kg, BMI 39,6 nhập viện để sinh thiết u buồng trứng. Bệnh nhi (BN) có tiền căn trào ngược dạ dày thực quản và được điều trị bằng Omeprazol. Mẹ khai bé thường ngủ ngáy. Khám lâm sàng không có các bệnh lý kèm theo, xét nghiệm LDH 1714 (100 – 250UI). Vì thời gian phẫu thuật ngắn, nên BN được gây mê với Fentanyl 100mcg, propofol 150mg và duy trì Sevoflurane qua mask. Thời gian mổ là 15 phút. Sau đó bé được theo dõi tại phòng hồi tỉnh, không có tai biến gì.

Kết luận: Để gây mê an toàn cho trẻ béo phì, chúng ta phải biết chọn phương pháp gây mê cho trẻ béo phì và biết ảnh hưởng của chúng lên các cơ quan; các nguyên tắc chăm sóc chu phẫu và có kiến thức về dược động học của thuốc mê trên trẻ béo phì.

Từ khóa: Bệnh béo phì. Gây mê. 

ABSTRACT :

Background: The prevalence of childhood obesity is increasing. The risk for anesthesia related morbidity is higher in obese children. So anesthesiologists need to have a comprehensive knowledge of pathophysiology of obesity and its anesthetic implications.

Purpose: we presented a case report of anesthesia for an obese child, how to prepare the patient in preoperation, choose an anesthetic management and take care the patient in postoperation.

Case report: It was a girl 13 years old, 99kg, BMI 39,6 hospitalized for biopsy her ovary carcinoma. She had a gastroesophageal reflux disease and treated with Omeprazol. Her mother reported that she often snored at night. The physical exam was normal except LDH 1714 (100 – 250UI). Because of short procedure, she was anesthetized with Fentanyl 100mcg, propofol 150mg and Sevoflurane by mask. The operation time was 15 minutes. She was transfered to the recovery room, after 15min she awoke well and no complications.

Conclusions: To anesthetize safety for obese children, we need to choose the anesthetic implications, know the principles of perioperative management, and have the knowledge of pharmacokinetics of anesthetic drugs in obese children.

Key words: Obesity. Anesthesia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF