Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
PHÁT TRIỂN THÊM TRUNG TÂM GHÉP TẠNG Ở NƯỚC TA, VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC

Trần Ngọc Sinh

TÓM TẮT :

Từ trường hợp ghép thận từ người cho sống đầu tiên năm 1992, tại nước ta hiện đã có 13 trung tâm ghép tạng trên người cho còn sống, trong đó có 4 trung tâm ghép tạng trên người chết não (3 nơi ghép thận, 3 nơi ghép tim, 1 nơi ghép gan, 1 nơi ghép tuy). Nhưng có 2 trung tâm chết” sau vài trường hợp thành công, 1 trung tâm vừa “sống lại” sau hơn 5 năm.

Nhìn qua con số trung tâm có thể lạc quan về sự phát triển của chuyên ngành có thể gọi là kỹ thuật cao này. Nhưng có những vấn đề cần nhìn lại nếu muốn phát triển ngành ghép tạng nói chung.

Khi nói đến phát triển thêm trung tâm ghép có ý kiến cho rằng chỉ nên tập trung tại vài trung tâm lớn là Hà nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến khác cho rằng ở mỗi thành phố lớn chỉ nên tập trung ở 1 trung tâm là đủ.

Liệu ở một nước có 90 triệu dân số, với diện tích trãi dài hơn 1.500 km với hơn 67 tỉnh thành có dân số tập trung trên 1 triệu người. Bao nhiêu trung tâm ghép là đủ ?

Ngược lại nhiều trung tâm, nhiều bệnh viện viện có đủ điều kiện phát triển ngành ghép tạng, có nhiều bệnh nhân chờ ghép, giới chuyên môn mong muốn triển khai học thuật này.

Bài viết này xin trình bày một vài luận chứng về phát triển ngành ghép tạng Việt Nam và chiến lược phát triển các trung tâm mới.

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF