Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
NHIỄM TRÙNG THƯỜNG GẶP SAU GHÉP THẬN: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Hoàng Mạnh An*, Đỗ Tất Cường*, Bùi Văn Mạnh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nghiên cứu 180 bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 180 bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103,

Kết quả: Chúng tôi nhận thấy: Nhiễm trùng gặp với tỉ lệ cao (31,67%), hay gặp nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu (13,33%), nhiễm trùng do nhóm virus Herpesviridae (21,05) bao gồm 8,89% bị nhiễm hoặc bị bệnh do CMV. Bệnh nhân tử vong liên quan trực tiếp đến nhiễm trùng chiếm 1,12%. Các loại nhiễm trùng gặp rải rác ở các thời điểm sau ghép.

Kết luận: Nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng vết mổ chủ yếu gặp ở tháng đầu; nhiễm trùng do nhóm virus Herpesviridae chủ yếu xảy ra trong 6 tháng đầu, bệnh do CMV và viêm gan virus thường xảy ra muộn hơn sau 6 tháng sau ghép.

Từ khóa: Ghép thận, nhiễm trùng sau ghép, bệnh viện Quân y 103

ABSTRACT :

Background: Study on 180 kidney transplant recipients at Military Hospital 103

Methods: Study on 180 kidney transplant recipients at Military Hospital 103

Results: The results showed: the rate of infection after kidney transplantation was high (31.67%) and the most common infection was urinary tract infection (13.33%), herpesviridae virus group (21.05%) including 8.89% due to CMV. The mortality rate due to infection was 1.12%.

Conclusions: Urinary tract infection and wound healing related majority happened during the first month; infection due to herpes viruses group appeared mainly during the first 6 months. CMV disease and hepatitis usually occurred later after 6 months post transplantation.

Key words: Kidney transplantation, post-transplant infections, Military Hospital 103

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF