Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
VẬN ĐỘNG HIẾN TẠNG CỨU NGƯỜI KHI CHẾT: KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Quang Vinh*, Bùi Anh Tuấn*, Lê Minh Hiển*, Nguyễn Tất Đạt*, Lý Văn Chiêu*, Lê Thanh Liêm*, Trần Ngọc Sinh*, Nguyễn Trường Sơn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ghép tạng ở Việt nam được các nhà y học trong nước quan tâm rất sớm nhưng mãi đến năm 1992 mới thực hiện thành công trường hợp từ người cho sống có mối quan hệ huyết thống tại học viện Quân y 103. Nhưng tạng hiến từ người cho sống không đủ đáp ứng nhu cầu ghép của xã hội, cần tận dụng nguồn tạng hiến từ người chết não hay khi ngừng tuần hoàn.

Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu loạt trường hợp bằng cách phỏng vấn gia đình bệnh nhân (BN) bị chấn thương sọ não và bệnh lý tim mạch nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh (HSNTK) và khoa Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) qua các câu hỏi về kiến thức hiến tạng trong cộng đồng trong thời gian từ 8/2014 đến 5/2015.

Kết quả: từ 8/2014 đến 5/2015 tiếp cận được với 30 gia đình của: 28/30 (93,33%) bệnh nhân (BN) bị chấn thương sọ não nặng tại khoa HSNTK và 2/30 (6,67%) BN có bệnh lý tim mạch nặng, hôn mê, thở máy, nguy cơ ngừng tim tại khoa Tim mạch BVCR. 46,66% gia đình đã có biết thông tin về hiến tạng khi chết, 20,0% có suy nghĩ về việc hiến tạng, nhưng thực tế 96,67% gia đình đã từ chối hiến tạng ngay trong giây phút cuối của người bệnh.

Bàn luận và kết luận: cần phải có kế hoạch tăng cường truyền thông giáo dục về hiến tạng khi chết để cứu người trong cộng đồng

Từ khóa: Organ donation campaign, Organ donation, Donate and save a life

ABSTRACT :

Background: Organ Transplantation in Vietnam was performing very early, but until 1992, the first kidney transplantation from living related donor has been successful at the 103 hospital. But Organ donation from living donor has not enough to satisfy a need of transplantation. We should receive organ donation from Brain-dead or Cardiac death donors.

Materials and methods: prospective studies, case series by interviewing the potential donor families with brain death and severe cardiovascular diseases patients are treated at the Neurosurgical intensive care and Cardiology department in Cho Ray Hospital from Aug. 2014 to May 2015.

Results: from Aug. 2014 to May 2015, we approached to 30 potential donor’s families: 28/30 (93.33%) patients (pts) with Brain death and 2/30 (6.67%) pts with the risk of cardiac arrest at Cardiology Dept.. 46.66% of potential donor’s families had information about organ donation after death, 20.0% have thought about organ donation. But that is not really what happened, 96.67% the potential donor’s families have refused organ donation at that times.

Discussion and conclusions: We should make out a schedule to develop the communication and education about organ donation after death to save a life in the community.

Keywords: Organ donation campaign, Organ donation, Donate and save a life

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF