Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MẠCH MÁU CỦA THẬN GHÉP, KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ KHÂU NỐI MẠCH MÁU TRONG GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Lê Anh Tuấn*, Nguyễn Trường Giang*, Hoàng Mạnh An*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm mạch máu của thận ghép, kỹ thuật và đánh giá kết quả sớm khâu nối mạch máu trong ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103.

Đổi tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 126 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối được phẫu thuật ghép thận tử 01-2011 đến 01-2015. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả cắt ngang. Nội dung nghiên cứu: đặc điểm mạch máu của thận ghép trên phim chụp cắt lớp vi tính và sau khi cắt thận, kỹ thuật khâu nối mạch máu và đánh giá kết quả sớm.

Kết quả: 126 bệnh nhân, nam/ nữ: 74,6%/25,4%, tuổi thấp nhất là 14 và cao nhất là 60 tuổi, quan hệ cùng huyết thống: 52.35%. Đặc điểm động mạch(ĐM) thận ghép: Có 1 động mạch: 80,95%, 2 động mạch: 14,29%, 3 động mạch: 4,76%. Chiều dài động mạch trung bình: 25,27 mm. Đường kính của động mạch trung bình: 7,65mm. Đặc điểm tĩnh mạch(TM) thận ghép: Có 1 tĩnh mạch: 98,42%, chiều dài tĩnh mạch trung bình là: 38,3 mm, tĩnh mạch thận ngắn < 1cm: 3,96%, có 2 tĩnh mạch: 1,58%. Kỹ thuật khâu nối động mạch thận: tận-tận với động mạch chậu trong: 90,48%, tận-bên với động mạch chậu ngoài: 9.52%. Tạo hình động mạch kiểu nòng súng: 2 trường hợp, nối động mạch cực thận với động mạch thượng vị: 3 trường hợp và 10 trường hợp nối động mạch cực dưới với động mạch chậu ngoài. Kỹ thuật khâu nối tĩnh mạch: tận-bên với tĩnh mạch chậu ngoài: 100% trường hợp, chuyển vị động mạch chậu ngoài vào trong tĩnh mạch chậu ngoài: 3.97%. Tạo hình kiểu nòng súng: 2 trường hợp. Kết quả: 100% các trường hợp thận được cấp máu tốt, miệng nối mạch máu không chảy máu, không bị hẹp. Có nước tiểu ngay trên bàn mổ: 98,41%. Không có biến chứng về mạch máu.

Kết luận: Bất thường ĐM thận: 19,05%, bất thường tĩnh mạch thận:5,04 %, Kỹ thuật khâu nối động mạch thận: tận-tận với động mạch chậu trong: 90,48%, tận-bên với động mạch chậu ngoài: 9.52%. Tạo hình động mạch và khâu nối động mạch cực thận: 13,49%, khâu nối tĩnh mạch thận với tĩnh mạch chậu ngoài: 100%. Kết quả: 100% các trường hợp thận được cấp máu tốt, không có biến chứng về mạch máu.

Từ khóa: Ghép thận, bất thường mạch máu, kỹ thuật khâu nối mạch máu

ABSTRACT :

Objective: Describes some vascular characteristics of graft, the results of vascular anastomosis technique in kidney transplantation at Hospital 103.

Patients and method: 126 patients with end-stage renal disease underwent kidney transplantation from 01/2011 to 01/2015. Research content includes: vascular characteristics of graft, vascular anastomosis technique and early results.

Results: Patients aged from 14 to 60, male/female: 74.6%/25.4%. Vascular characteristics of graft: 1 artery: 80.95%, 2 artery: 14.29%, 3 artery: 4.76%, the mean diameter of the artery: 7.65mm, the mean length of the artery: 25.27mm, 1 vein: 98.42%, 2 veins: 1.58%, the mean length of the vein: 38.3mm. Vascular anastomosis technique: end to end anastomosis of kidney artery to internal iliac artery: 90.48%, end to side anastomosis of kidney artery to external artery: 9.52%, end to side anastomosis of kidney vein to external iliac vein: 100%, Vasculoplasty: 3.17%. Good blood supply to the kidney: 100%.

Conclusion: Abnormal of renal artery: 19.05%, abnormal of renal vein: 5.04%. Vasculoplasty: 3.17%. Good blood supply to the kidney: 100%.

Keywords: Kidney transplantation, abnormal of vascular, vascular anastomosis technique.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF