Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU GHÉP GAN NGƯỜI LỚN TỪ NGƯỜI SỐNG CHO GAN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Phạm Hữu Thiện Chí*, Đoàn Tiến Mỹ*, Lê Trường Chiến*, Trần Đình Quốc*, Lê Quang Chỉnh*, Nguyễn Trí Dũng*, Phạm Thị Ngọc Thảo*, Nguyễn Tấn Cường*, Nguyễn Trường Sơn* Phạm Hữu Thiện Chí*, Đoàn Tiến Mỹ*, Lê Trường Chiến*, Trần Đình Quốc

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ghép gan người lớn từ người cho sống đòi hỏi vừa phải giữ an toàn người cho vừa lấy được mảnh ghép hiệu quả cho người nhận. Thể tích mảnh gan dự định lấy ghép, thể tích gan còn lại, mảnh ghép đủ cho người nhận, phục hồi lưu thông tĩnh mạch gan được xem là những yếu tố kỹ thuật quan trọng.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu.

Đối tượng nghiên cứu: Người nhận: Bệnh nhân có chỉ định ghép gan. Người cho gan được tuyển chọn, đánh giá thể tích gan phần sẽ lấy ghép và phần gan còn lại.

Kết quả: Có 2 trường hợp ghép gan do xơ gan giai đoạn cuối (1 nữ 52 tuổi và 1 nam 50 tuổi) trong 2 năm 2012-2013 tại bệnh viện Chợ Rẫy-TPHCM.Cả hai đều được ghép từ gan phải của người cho. Thể tích gan còn lại ở người cho là 36,53%, 33,5%. Tỷ số cân nặng mảnh ghép / cân nặng bệnh nhân (GWRW) là 1,34 và 1,36. Một trường hợp phải mổ lại cầm máu vì chảy máu sau mổ vùng đuôi tụy sau cắt lách kèm theo; sau đó diễn tiến giả phình động mạch gan rò vào đường tiêu hóa khiến tử vong sau ghép hai tháng. Ở trường hợp còn lại, diễn tiến sau ghép ổn định. Hai người cho đều an toàn, sinh hoạt bình thường, gan tái sinh sau mổ tốt.

Kết luận:

Với hai trường hợp ghép gan người lớn từ người cho sống đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy, vấn đề an toàn ở người cho được chú trọng hàng đầu từ khâu tuyển chọn trước ghép, đánh giá trong mổ. Kỹ thuật tạo hình các tĩnh mạch gan giúp tránh sung huyết mảnh ghép. Nhờ vậy, người cho gan được an toàn và các mảnh ghép hoạt động tốt. Cần đánh giá nguy cơ, theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm các biến chứng, đặc biệt là biến chứng giả phình mạch máu.

Từ khóa: Ghép gan, Ghép gan người lớn từ người cho sống.

ABSTRACT :

Background: Adult-to-adult living donor liver transplantation (A-A LDLT) requires donor safety and good functioning graft. Graft volume, remnant liver volume, recipient matching, hepatic vein reconstructions are considered as important technical factors.

Patients and Method: Prospective study. Patients have indication of liver transplantation. Potential donors were evaluated carefully. Graft volume, remnant volume were estimated by liver dynamic CT.

Results: There were 2 cases of liver transplantation for end- stage liver disease composed of one 53-year-old woman and one 50-year-old man in 2 years (2012- 2013). 1Both cases were transplanted from right liver of donors. The remnant liver volume of donors was 36.53% and 33.5%. GWRW ratios were 1.34 and 1.36. In the first case, the patient was reported to stop bleeding at tail of pancreas from splenectomy in the previous operation. Two months later, a pseudoaneurysm of hepatic artery communicating to biliojejunal anastomosis made her died after embolization. The evolution of the other case has been stable. Both donors have been well with normal lives and good liver regenerations.

Conclusions: In A-A LDLT, donor’s safety is the most important factor requiring careful preoperative selection and intraoperative evaluation. Reconstruction of hepatic veins help to avoid graft congestion. Thereby, donors are safer and grafts function well.

Key words: Liver transplantation, living donor liver transplantation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF