Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
LYMPHOMA Ở THẬN GHÉP DO VIRUS ESPSTEIN-BARR

Nguyễn Đình Vũ*

TÓM TẮT :

Ghép thận trên bệnh nhân suy thận mạn, đã thực hiện trên mười năm ở Việt Nam. Nhưng trong vài năm gần đây, nó đã được phát triển mạnh lên; nhờ có đội ngũ phẩu thuật, đội ngũ thận học và sau ghép thận được chăm sóc dựa trên thuốc chống thải ghép, để mà giảm bớt được nguy cơ đưa gây tử vong sau ghép.

 Tuy nhiên, những biến chứng rất cao trong quá trình dùng thuốc chống thải ghép, trong số đó, thuốc có tác dụng ức chế miễn dịch, gây nên phát triển một số chủng virus, đặc biệt là virus Epstein-Barr. Virus này có khả năng phát sinh ra u lympho, hay còn gọi là rối loạn tăng sinh dòng lympho sau ghép.

 Epstein-Barr đã chứng minh rằng: những tế bào gây nên những khối u lympho có chứa virus Herper (Herpesviridae), mà bệnh nhân mang khối u này có kháng thể kháng virus này trong huyết thanh.

 Thông thường, u lympho biểu hiện toàn thân, chủ yếu là ở hạch và lách. Đôi khi biểu hiện duy nhất ở một cơ quan, trong trường hợp này là ở thận ghép. 

ABSTRACT :

Kidney transplant at the patient with chronic kidney failure has been realized more than ten years in Vietnam. But within some recent years this has been developed stronger, thanks to the cadre of surgery and nephology, and post-kidney transplant were cared relying on immunosuppressive drugs in order to reduce the risk of dead post-transplant.

However, the complications in the process of treatment with immunosuppressive drugs are mostly high; among which, the drug has an immunosuppressive effect that causes the development of some virus, especially, Epstein-Barr virus. This virus is probably to cause lymphoma or called the post-transplant lymphoproliferative disorder.

Esptein-Barr had proved that cells cause the development lymphoma, which contains a type of Herper virus (Herpesviridae), that the patient with this tumor has an antibody with this anti-virus in serum.

Normally, lymphoma appears generally, mainly at spleen or gland. Sometimes, it appears only at an organ. This case is at kidney transplant

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF