Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
BẤT THƯỜNG MẠCH MÁU PHẦN MỀM Ở TRẺ EM PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Hữu Chí*

TÓM TẮT :

Bất thường mạch máu phần mềm rất hay gặp, mọi lứa tuổi, từ bào thai cho đến người lớn. Bệnh gặp ở rất nhiều chuyên khoa khác nhau, với nhiều tên gọi khác nhau, dẫn đến những lầm lẫn và sai lầm trong điều trị và có thể để lại những di chứng nặng nề. Việc thống nhất trong chẩn đoán sẽ góp phần quan trọng trong việc thống nhất điều trị và theo dõi sau này.

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF