Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE BIẾN CHỨNG SUY ĐA CƠ QUAN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2004-2016

Nguyễn Minh Tiến*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Hoàng Út*, Lý Tố Khanh*, Lâm Thị Thúy Hà*, Lê Vũ Phượng Thy*, Mã Tú Thanh*, Võ Thanh Vũ*, Nguyễn Thị Bích Hằng*, Hồ Thụy Kim Nguyên*, Vưu Thanh Tùng*, Thái Quang Tùng*, Bạch Nguyễn Vân B

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân sốc sốt SXHD suy đa cơ quan và các yếu tố liên quan đến kết quả.

Phương pháp: Mô tả hồi cứu loạt ca.

Kết quả: Có 57 trường hợp sốc SXHD suy đa cơ quan được thực hiện lọc máu liên tục, trung bình 6,2 tuổi. Đây là những trường hợp sốc sâu, nặng 56,1%, phần lớn đều là những trường hợp vào sốc sớm ngày 3, 4 (59,6%). Lọc máu liên tục cho thấy cải thiện tình trạng tổn thương các cơ quan. Tỉ lệ tử vong 40,4%. Các yếu tố liên quan đến tử vong có ý nghĩa bao gồm (i) mê sâu (Glasgow < 5), (ii) rối loạn huyết động và (iii) men gan tăng cao hoặc bilirubin TP tăng cao. Ngoài ra vấn đề nhiễm trùng bệnh viện liên quan đến catheter cũng góp phần tăng tỉ lệ tử vong.

Kết luận: Lọc máu liên tục giúp cứu sống bệnh nhân sốc SXHD suy đa cơ quan nếu được chỉ định thích hợp.

Từ khóa: sốc sốt xuất huyết Dengue, biến chứng suy đa cơ quan, lọc máu liên tục

ABSTRACT :

Objective: Explore role of continuous renal replacement therapy (CRRT) on treatment of Dengue shock syndrome (DSS) complicated with multiple organ dysfunction syndrome (MODS) and factors related to outcome.

Methods: Retrospective descriptive study of cases series

Results: 57 cases of DSS complicated with MODS have been given CRRT, average age of 6.2 years old. They were severe cases with profound shock 56.1%. Most of them happened on early 3rd or 4th day of the disease 59.6%. CRRT improved organ impairment. Mortality rate was 40.4%. Risk factors related to mortality included (I) deep coma (Glasgow coma scale < 5), (ii) unstable hemodynamic and highly elevated liver enzymes or (iii) highly elevated level of total bilirubin. In addition, nosocomial infection associated with invasive devices and procedures also contributed to increase mortality.

Conclusion: CRRT would save the life of patient with DSS complicated with MODS if it was indicated properly.

Key words: Dengue shock syndrome (DSS), multiple organs dysfunction syndrome (MODS) continuous renal replacement therapy (CRRT)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF