Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
BIẾN CHỨNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH CỬA SỚM SAU PHẪU THUẬT CẮT LÁCH Ở BỆNH NHÂN THALASSEMIA THỂ NẶNG

Trần Cao Dung*, Nguyễn Minh Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định những đặc điểm chẩn đoán và kết quả điều trị huyết khối tĩnh mạch cửa (TMC) sớm sau cắt lách ở bệnh nhân thalassemia thể nặng.

Phương pháp: Mô tả hồi cứu và tiền cứu hàng loạt ca có chẩn đoán xác định huyết khối TMC sau phẫu thuật cắt lách ở bệnh nhân thalassemia thể nặng tại bệnh viện Nhi Đồng 1 dựa trên siêu âm Doppler màu mạch máu từ tháng 1/2008 đến 12/2015.

Kết quả: 35 trên tổng số 233 trường hợp cắt lách ở bệnh nhân thalassemia thể nặng có huyết khối TMC sau mổ. Trẻ lớn tuổi, kích thước lách, tăng ferritin là các yếu tố có liên quan đến nguy cơ huyết khối. Triệu chứng lâm sàng của huyết khối TMC sau cắt lách thường kín đáo gồm đau bụng, sốt, nôn ói. Nhóm huyết khối có số lượng bạch cầu, tiểu cầu tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê so nhóm không huyết khối. Điều trị kháng đông bằng heparin trọng lượng phân tử thấp và kháng vitamin K sớm đạt tiêu huyết khối hoàn toàn 71,4%, tiêu huyết khối một phần 20%, thành lập dạng hang tĩnh mạch cửa 2,9% trường hợp.

Kết luận: Chẩn đoán sớm huyết khối TMC sau cắt lách ở bệnh nhân thalassemia thể nặng và điều trị kịp thời bằng thuốc kháng đông có thể làm tiêu cục huyết khối và tái lập lại tuần hoàn hệ TMC.

Từ khóa: huyết khối tĩnh mạch cửa sớm, thalassemia

ABSTRACT :

Objectives: Identify clinical characteristics and management of early thrombosis of the portal venous system after splenectomy for thalassemia major.

Methods: Patients with thalassemia major who had the diagnosis of portal venous thrombosis (PVT) following splenectomy defined by colour Doppler ultrasound at the Children Hospital 1 from January 2008 to December 2015 were enrolled into a retrospective and prospective study.

Results: 35 out of 233 patients with thalassemia major had PVT following splenectomy. Age, splenic mass and high ferritin level were risk factors associated with PVT. Clinical symptoms of PVT following splenectomy were usually discrete including abdominal pain, fever and vomiting. Patients with PVT had postoperative white blood cell count and platelet count significantly higher than those without PVT. Early anticoagulation therapy with low-molecular-weight heparin (LMWH) and vitamin K antagonists achieved complete resolution at 71.4%, partial resolution at 20% and cavernous transformation of the portal vein at 2.9%.

Conclusion: Early diagnosis of PVT following splenectomy for thalassemia major and anticoagulation therapy could result in complete following and recanalization of the portal vein.

Keywords: early thrombosis of portal venous, thalassemia 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF