Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG KHỚP Ở BỆNH NHÂN HEMOPHILIA THEO HƯỚNG CHĂM SÓC TOÀN DIỆN

Nguyễn Minh Tuấn*, Lê Tường Giao*, Nguyễn Thị Minh Tâm*, Nguyễn Hoàng Mai Anh*, Mã Phương Hạnh*, Trần Ngọc Kim Anh*, Phan Nguyễn Liên Anh*, Nguyễn Thị Thùy Trang*, Lương Thị Xuân Khánh*, Lương Thúy Vân*, Cao Trần Thu Cúc*, Trần Cao Dung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá và tổng kết hiệu quả điều trị tổn thương khớp ở trẻ em bệnh hemophilia theo hướng chăm sóc toàn diện với sự phối hợp đa chuyên khoa gồm huyết học, vật lý trị liệu (VLTL), chẩn đoán hình ảnh, tâm lý và chỉnh hình.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu

Kết quả: Có 78 em hemophilia có tổn thương khớp được điều trị theo hướng chăm sóc toàn diện. Kết quả cho thấy điều trị phối hợp toàn diện làm giảm số lần bị xuất huyết khớp hàng năm, giảm số lượng khớp bị xuất huyết, giảm số ngày phải nghỉ học hàng năm, cải thiện điểm số hoạt động chức năng độc lập, điểm số khớp hemophilia khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống.

Kết luận: Điều trị tổn thương khớp ở trẻ em bệnh hemophilia theo hướng chăm sóc toàn diện với sự phối hợp đa chuyên khoa gồm huyết học, vật lý trị liệu (VLTL), chẩn đoán hình ảnh, tâm lý, chỉnh hình là mô hình của một trung tâm điều trị hemophilia nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Từ khóa: hemophilia, tổn thương khớp, chất lượng cuộc sống

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the results of comprehensive management of haemophilic arthropathy in children by multidisciplinary approach with hematology, physiotherapy, radiology, psychology and orthropedics.

Materials and Methods: Prospective descriptive study

Results: Seventy-eight children with hemophilicarthropathy were taken care of by multidisciplinary approach. There were a decrease in annual bleed rate, number of affected joints, days per year lost from school, improvement of Functional Independence Score in Hemophilia (FISH), Hemophilia Joint Health Score (HJHS) and quality of life.

Conclusion: Comprehensive management of hemophilicarthropathy in children by multidisciplinary approach with hematology, physiotherapy, radiology, psychology and orthropedics is an example of a hemophilia treatment centerto improve the patients’ quality of life.

Key words: hemophilia, arthropathy, quality of life

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF