Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
BÁO CÁO 2 CA LUPUS SƠ SINH BIỂU HIỆN Ở DA

Huỳnh Thoại Loan*, Nguyễn Hiếu Trung*, Phạm Hoàng Thắng*, Nguyễn Thụy Ý Nhi*.

TÓM TẮT :

Đại cương: lupus sơ sinh là một bệnh miễn dịch mắc phải thụ động. Chẩn đoán xác định dựa trên đặc điểm lâm sàng điển hình của bé và sự hiện diện của tự kháng thể từ mẹ mà cụ thể là anti-Ro, anti-La, anti-U1RNP. Biểu hiện lâm sàng của 1 bé lupus sơ sinh có thể thấy ở nhiều cơ quan, nhưng 2 cơ quan thường gặp nhất là tim và da.

Ca lâm sàng: 2 trường hợp chúng tôi báo cáo ở đây có những tổn thương da điển hình của lupus sơ sinh. Cả 2 đều được sinh ra ở 2 bà mẹ có tiền căn Lupus ban đỏ hệ thống. Ca thứ nhất có đầy đủ tiêu chuẩn đòi hỏi để chẩn đoán xác định. Ca thứ 2 có biểu hiện lâm sàng rất điển hình nhưng không tìm thấy kháng thể. Trường hợp này chưa được báo cáo qua các bài báo trước đây.

Kết luận: Tổn thương da trong lupus sơ sinh không nguy hiểm và thường hồi phục mà không để lại di chứng. Nhưng việc chẩn đoán chính xác lupus sơ sinh giúp ta tiên lượng về đứa bé sau này, bà mẹ và ngay cả bé bị lupus sơ sinh cho dù tổn thương da đã hồi phục.

Từ khóa: lupus sơ sinh, sang thương da, tự kháng thể.

ABSTRACT :

Background: Neonatal lupus(NL) or neonatal lupus erythematosus (NLE) is a passively acquired autoimmune disease. It’s diagnosed by characteristic clinical features of fetus or newborn and the presence of specific maternal auto antibodies (anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, anti-U1RNP).

Two clinical cases:We present 2 cases with specific cutaneous lession of NLE. Both are offspringsof SLE mothers.One has clinical presences and laboratory tests consistent with a typical NLE. One has the same appearance but negative autoantibodies that haven’t been reported beforein literature.

Conclusion: Cutaneouslession in NLE is spontaneous regression but it’s important in prognosis of the next children especially in anti-Ro-positive mothers.

Keywords: neonatal lupus erythematosus, cutaneous lession, autoantibodies.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF