Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
HIỆU QUẢ CỦA PHUN KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG TRONG HÚT DỊCH KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHI VIÊM PHỔI

Hồ Thiên Hương*, Trần Anh Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của kích thích tiết đàm bằng khí dung nước muối ưu trương 3% trên kết quả NTA (hút dịch khí quản qua đường mũi) xác định vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở trẻ em.

Phương pháp: nghiên cứu tiền cứu .        

Kết quả: 100 bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi được chỉ định xét nghiệm NTA từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016 được chia thành 2 nhóm được phun khí dung với nước muối ưu trương 3% và nhóm không phun khí dung. Tuổi trung bình 2,4 tuổi, tỉ lệ nam/nữ là 1,5/1. So với nhóm không can thiệp, ở nhóm phun khí dung nước muối ưu trương ghi nhận có sự cải thiện chất lượng mẫu bệnh phẩm NTA: điểm số Barlett ≥ 3 (80% so với 40%, p <0,001, c2) tỉ lệ tế bào trụ (84% so với 50%, p <0,001, c2), tế bào biểu mô (90% so với 40%, p<0,001, c2), nhuộm soi gram dương và gram âm ( 40% so với 5%, p=0,002, c2). Kết quả NTA phát hiện vi khuẩn kèm kháng sinh đồ ở nhóm phun khí dung nước muối ưu trương cũng cao hơn nhóm không can thiệp (10 trường hợp, 20% so với 2%, p=0,005): Klebsiella ESBL(+) 4%,Klebsiella ESBL (-) 2%, Pseudomonas 4%, E.coli ESBL (+) 4%, E.coli ESBL(-) 2%, Acinobacter 4%. Tỉ lệ cải thiện triệu chứng khi điều trị dựa theo kháng sinh đồ có được ở nhóm phun khí dung nước muối ưu trương cao hơn (7/10 trường hợp, 70% so với 30%, p<0,0001, c2). Không ghi nhận tác dụng phụ của phun khí dung nước muối ưu trương. Không ghi nhận trường hợp tử vong hoặc chuyển hồi sức trong thời gian nghiên cứu.

Kết luận: Áp dụng kĩ thuật kích thích tiết đàm bằng khí dung nước muối ưu trương 3% cải thiện rõ rệt chất lượng mẫu bệnh phẩm NTA, tăng khả năng phát hiện vi khuẩn gây bệnh ở trẻ nhập viện vì viêm phổi mà không có tác dụng phụ nào.

Từ khóa: phun nước muối ưu trương, NTA, tế bào trụ.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the effectiveness of sputum induction in NTA.

Methods: Prospective study.

 Results: From December 2015 to March 2016, there were 100 pneumonia cases admitted to hospital in Children’s Hospital No.1 that were seperated into two distinct groups: sputum induction by using nebulized hypertonic saline 3% and without intervention. The average age was 2.4 years with male and female proportion was 1.5/1. After using nebulized hypertonic saline, the results of lab tests showed the improvement of NTA specimens quality: the Barlett’s score ≥ 3 (80% versus 40%, p <0,001, c2) the rate of columnar cell (84% versus 50%, p <0,001, c2), epithelial cell (90% versus 40%, p<0,001, c2), positive and negative-Gram bacteria stain ( 40% versus 5%, p=0,002, c2). In NTA results, the proportion of bacterial detection and antibiotic shown in microbiological tests ( 10 cases, 20% versus 2, p=0,005): Klebsiella ESBL(+) 4%,Klebsiella ESBL (-) 2%, Pseudomonas 4%, E.coli ESBL (+) 4%, E.coli ESBL(-) 2%, Acinobacter 4%            . Moreover, the rate of clinical improvement with accurate guidance of antibiotic from microbiological tests in NTA (7 out of 10 cases, 70% versus 30%, p<0,0001, c2). No side-effects of using nebulized hypertonic saline were detected. Along with, there were no cases with mortality and ICU transfer.

Conclusion: After using nebulized hypertonic saline, NTA lab tests improved significantly and also increased the rate of bacterial detection without side-effects.

Keywords: nebulized hypertonic saline, NTA, cellular cells.

 * Bệnh viện Nhi đồng 1

Tác giả liên lạc:, ĐT:, Email:.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF