Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KHẢO SÁT CÔNG TÁC CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CÓ THẨM PHÂN PHÚC MẠC SAU PHẨU THUẬT TIM TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Phan Thị Huỳnh Nhi*, Huỳnh Thị Phương Thảo*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Phan Vũ Minh Phương*, Huỳnh Thị Thu Hương*,Nguyễn Đăng Khoa*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân có thẩm phân phúc mạc sau phẫu thuật tim tại khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả tất cả các bệnh nhân tại đơn vị Hồi sức tim từ 2/2015-9/2015 và các điều dưỡng tham gia chăm sóc.

Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân có chỉ định thẩm phân phúc mạc là 7,7% và 62,5% bệnh nhân sau thẩm phân phục hồi lại chức năng thận. Điều dưỡng thực hiện đúng các bước như: gắn đúng hệ thống thẩm phân 100%, theo dõi lượng dịch ra mỗi chu kỳ 100%, theo dõi màu sắc dịch 100%, thay túi dịch đúng giờ 25%, thay băng chân catheter, soạn dụng cụ đầy đủ và kiểm tra túi dịch đạt 66,7%.

Kết luận: Nhóm tuổi thường gặp biến chứng suy thận cấp sau phẫu thuật tim là sơ sinh và nhũ nhi. Công tác chăm sóc và theo dõi bệnh nhân có thẩm phân phúc mạc khá tốt, tuy nhiên vẫn còn các bước chưa làm tốt như thay túi dịch đúng giờ, và các bước chưa đạt tỉ lệ cao thay băng chân catheter hằng ngày, soạn dụng cụ đầy đủ và kiểm tra túi dịch.

Từ khóa: thẩm phân phúc mạc, chăm sóc điều dưỡng, phẫu thuật tim, đơn vị chăm sóc đặc biệt

ABSTRACT :

Objective: Observe nursing care of patients undergoing peritoneal dialyis after cardiac surgery in Intensive Care Unit - Children´s Hospital 2

Method: cross section study numbers of patients underdoing PD in ICU in the period time from Feb 2015 till Sept 2015

Result: Most of patients underdoing PD in ICU are neonates or small infants. Percentage of patient has PD indication is 7.7%, 62.5% patients underdoing PD improves renal function. 100 % of nurse follow steps of procedure. For example : 100 % set up right system, 100 % calculate the fluid balance every cycle, 100 % make remark on change of color of the the removal fluid, 25% change the bag of dialysis fluid on time, 66.7% practices good hygiene and keeps the catheter taped down on the skin.

Conclusion: Most of the nurses have good practice of PD care. Some steps must be improved are changing the bags and good hygiene on the exit site.

Keywords: Peritoneal Dyalysis, Nursing care, Cardiac Surgery, Intensive Care Unit. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF