Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY SỎI QUA DA QUA ĐƯỜNG HẦM VÀO THẬN NHỎ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI

Nguyễn Văn Truyện*, Nguyễn Văn Mạnh*, Trương Hồng Ngân*, Vũ Thanh Tùng*, Phạm Đình Hoài Vũ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da tiêu chuẩn điều trị sỏi thận và sỏi niệu quản đoạn lưng đã phổ biến trên thế giới và đang áp dụng tại nhiều bệnh viện đầu ngành trong cả nước. Chảy máu vẫn còn là thách thức đáng lo ngại khi thực hiện phẫu thuật. Nhằm giảm thiểu chảy máu, nhiều cải tiến kỹ thuật đã được đề nghị trong đó có làm nhỏ đường hầm vào thận với bộ nội soi thận nhỏ tức Mini PCNL. Mini PCNL chưa được thực hiện nhiều tại Việt Nam. Từ 24/04/2016, bệnh viện (BV) chúng tôi cũng đã bắt đầu thực hiện phẫu thuật này. Chúng tôi báo cáo kết quả ban đầu với mục tiêu xác định tính khả thi, an toàn và hiệu quả của phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da qua đường hầm vào thận nhỏ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bn bị sỏi thận có vị trí ở bể thận hoặc đài giữa hoặc đài dưới hoặc sỏi niệu quản đoạn lưng đoạn trên l4 có kích thước sỏi 30mm, thận không ứ nước hoặc ứ nước độ 3. Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt trường hợp. Công trình được thực hiện tại BV đa khoa Thống Nhất Đồng Nai từ 24/03/2016 – 22/04/2016.

Kết quả: 12 trường hợp (TH) được đưa vào nghiên cứu. Tỉ lệ nam/nữ = 08/04 (2/1). Tuổi trung bình 49,17 ± 11,6 (31 – 64). Sỏi bể thận hoặc sỏi đài giữa hoặc đài dưới chiếm đa số: 08 TH (66,7%). Kích thước sỏi trung bình 23 ± 4,9 mm (15 – 30 mm). Thận không ứ nước hoặc ứ nước độ 2: 11 TH (91,7%). Đa số vào thận bằng đài giữa trên xương sườn 12: 08 th (66,7%). Đặt double J (DJ) xuôi dòng 07 th (58,3%). Thời gian phẫu thuật trung bình 87,50 ± 19,13 phút (60 – 120 phút). Thay đổi Hgb trước và sau mổ trung bình: 1,54 ± 0,65 g/dL (0,50 – 2,40 g/dL). Kết quả sạch sỏi: sạch sỏi hoàn toàn ngay sau phẫu thuật: 10 th (83,3%). Biến chứng theo phân độ Clavien Dindo cải biên 02 TH (16,7%) độ I. Ngày nằm viện trung bình 6,58 ± 1,16 ngày (5 – 9 ngày).

Kết luận: Mini PCNL là phẫu thuật khả thi, an toàn và hiệu quả trong điều trị sỏi đường tiết niệu trên. Đường vào thận nên chọn ưu tiên đài thận giữa. Thời gian phẫu thuật chấp nhận được. Tỉ lệ sạch sỏi cao (83,3%) khi tán sỏi bằng Laser Holmium. Tỉ lệ truyền máu thấp.

Từ khoá: Sỏi thận, sỏi niệu quản đoạn lưng, phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da qua đường hầm vào thận nhỏ.

ABSTRACT :

Background and objective: standard percutaneous nephrolithotomy (PCNL) with a 28 – 30 f tract size is an established method for renal stone removal and lumbar ureteral stone in the world and in Vietnam. in order to decrease morbidity associated with larger instruments like blood loss, potential renal damage, a modification of the technique of standard PCNL has been developed. this is performed with a miniature endoscope via a small percutaneous tract (11 – 20 f) and named as minimally invasive or mini – PCNL. from march 24th 2016, at Thong Nhat Dong Nai general hospital, we have also done this operation. we report our initial experience of minimally invasive PCNL and initially evaluate the feasibility, the safety and the efficiency of the procedure.

Materials and methods: this was a prospective case series descriptive study. all patients with renal pelvis stone or middle calyx stone or lower calyx stone or lumbar ureteral stone, non-hydronephrosis or hydronephrosis from grade I to grade iii, stone size 30 mm were included in the study.

Results: there were 08 males and 04 females. the mean age was 49.17 ± 11.6. average stone size: 23 ± 4.9 mm (15 – 30). stone site: renal pelvis or middle calyx or lower calyx: 08 cases (66.7%). non-hydronephrosis or hydronephrosis from grade I to grade II: 11 cases (91.7%). renal access by middle calyx above the 12th rib in 08 patients (66.7%). antegrade DJ: 07 cases (58.3%). the mean operative time: 87.50 ± 19.13 minutes (60 – 120). the mean decrease in hemoglobin level was 1.54 ± 0.65 g/dL (0.50 – 2.40 g/dL). stone free rate was 10 cases (83.3%), 02 cases (16,7%) had small residual fragments, < 4 mm on postoperative KUB, but not require auxiliary treatment. there were 02 cases (16.7%) postoperative fever. no potential complications such as bleeding, surrounding organ injury in the thorax or the abdomen. postoperative hospital stay was 6.58 ± 1.16 days (5 – 9).

Conclusions: mini PCNL is the feasible, safe, effective procedure for the treatment of stones of the upper urinary system.

Key words: renal stone, ureteral stone, minimally invasive percutaneous nephrolithotomy (mini PCNL)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF