Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG NỘI SOI NIỆU QUẢN TÁN SỎI NGƯỢC DÒNG TẠI BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

Võ Thiện Ngôn*, Lê Kim Lộc*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng nội soi niệu quản ngược dòng tán sỏi qua 01 năm thực hiện tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng.

Phương pháp nghiên cứu: 126 bệnh nhân bị sỏi niệu quản được nội soi niệu quản tán sỏi ngược dòng tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng từ tháng 04/2015 đến tháng 04/2016.

Kết quả: Tỷ lệ thành công sau tán sỏi nội soi niệu quản ngược dòng là 97,6%. Thời gian phẫu thuật trung bình là 24,07 phút. Thời gian tán sỏi trung bình là 12,22 phút.

Kết luận: Nội soi niệu quản tán sỏi ngược dòng là phương pháp an toàn và hiệu quả cao, thời gian nằm viện ngắn.

Từ khóa: sỏi niệu quản, nội soi niệu quản tán sỏi ngược dòng.

ABSTRACT :

Objective: Assess treatment outcomes ureteral stones by endoscopic ureteral lithotripsy over 01 years performing at Tam Tri Da Nang Hospital.

Methods: 126 patients with ureteral stones by endoscopic retrograde ureteral lithotripsy between April 2015 and April 2016 at Tam Tri Da Nang Hospital.

Results: The overall success rate was 97.6%. Average surgery time was 24.07 minutes. Average lithotripsy time was 12.22 minutes.

Conclusions: Endoscopic retrograde ureteral lithotripsy method is a safe and high effective procedure, short hospital duration.

Keywords: ureteral stones, endoscopic retrograde ureteral lithotripsy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF