Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH THẬN XUẤT HIỆN MUỘN SAU DAO ĐÂM: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP BỆNH

Lê Đình Hiếu*, Trương Sĩ Vinh**, Đặng Quốc Cường***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: rò động-tĩnh thận (Đ-TM) sau dao đâm là biến chứng hiếm gặp, đặt ra vấn đề chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi trình bày kinh nghiệm đối với 1 trường hợp như vậy được xử trí bằng can thiệp gây tắc mạch thành công.

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân (BN) nam, sinh năm 1996, bị vết thương hông trái do dao đâm cách 1 năm, đã được cắt lách và điều trị bảo tồn vết thương thận trái. Cách nhập viện 1 tháng, tiểu máu đỏ tươi, tái phát. Rò Đ-TM thận trái được phát hiện trên chụp cắt lớp điện toán (CT scan) thận cản quang. Chụp mạch máu thận cản quang xác nhận chẩn đoán và chỗ dò được làm tắc bằng keo Histoacryl® sau khi thả coil để làm chậm dòng chảy ĐM. 24 giờ sau can thiệp, BN xuất hiện hội chứng ‘sau gây tắc mạch’. CT scan thận cản quang 3 tuần sau can thiệp, ghi nhận biến mất chỗ dò, tắc 1 nhánh ĐM thận ngoài ý muốn do di chuyễn lạc chỗ của Histoacryl®.

Kết quả Bệnh nhân (BN) nam, sinh năm 1996, bị vết thương hông trái do dao đâm cách 1 năm, đã được cắt lách và điều trị bảo tồn vết thương thận trái. Cách nhập viện 1 tháng, tiểu máu đỏ tươi, tái phát. Rò Đ-TM thận trái được phát hiện trên chụp cắt lớp điện toán (CT scan) thận cản quang. Chụp mạch máu thận cản quang xác nhận chẩn đoán và chỗ rò được làm tắc bằng keo Histoacryl® sau khi thả coil để làm chậm dòng chảy ĐM. 24 giờ sau can thiệp, BN xuất hiện hội chứng ‘sau gây tắc mạch’. CT scan thận cản quang 3 tuần sau can thiệp, ghi nhận biến mất chỗ rò, tắc 1 nhánh ĐM thận ngoài ý muốn do di chuyễn lạc chỗ của Histoacryl®.

Từ khóa: rò động-tĩnh mạch, gây tắc mạch, vết thương thận, chấn thương bụng.

ABSTRACT :

Introduction: Renal arterio-venous fistula (AVF) secondary to stabbing wounds is a rare complication, eliciting diagnostic and therapeutic problems. We illustrated our own experience for such a case successfully treated by embolization.

Study Patients: A 20-year-old man suffered from a stab wound at the left-sided flank a year ago, leading to urgent splenectomy and conservative treatment of the left kidney injury. One month prior to hospital administration, he experienced several episodes of macroscopic hematuria. A moderate left-renal AVF was found on the contrast-enhanced computed tomography (CT). Selective left-renal digital subtraction angiography (DSA) via the right femoral artery confirmed this diagnosis. The arterial branch of the AVF was then selectively catheterized and completely occluded by Histoacryl® (n-butyl cyanoacrylate). The patient developed the ‘post-embolization syndrome’ 24 hours afterwards. Three weeks after endovascular intervention, a renal CT scan was performed, showing disappearance of the left renal AVF and undesired migration of the embolic agent into a renal arterial branch.

Results: A 20-year-old man suffered from a stab wound at the left-sided flank a year ago, leading to urgent splenectomy and conservative treatment of the left kidney injury. One month prior to hospital administration, he experienced several episodes of macroscopic hematuria. A moderate left-renal AVF was found on the contrast-enhanced computed tomography (CT). Selective left-renal digital subtraction angiography (DSA) via the right femoral artery confirmed this diagnosis. The arterial branch of the AVF was then selectively catheterized and completely occluded by Histoacryl® (n-butyl cyanoacrylate). The patient developed the ‘post-embolization syndrome’ 24 hours afterwards. Three weeks after endovascular intervention, a renal CT scan was performed, showing disappearance of the left renal AVF and undesired migration of the embolic agent into a renal arterial branch.

Discussions: A renal AVF could develop late after renal traumatism, and therefore, patients with renal injuries need to be followed up long-term. Selective embolization is an effective technique for the treatment of a traumatic renal AVF.

Keywords: arterio-venous fistula, embolization, renal perforated injury, abdominal traumatism. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF