Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Trần Thanh Phong*, Trương Hoàng Minh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chấn thương cơ quan sinh dục ngoài thường gặp ở cả 2 giới. Có những thương tổn chỉ cần điều trị nội khoa, có những thương tổn cần những can thiệp phù hợp để tránh những biến chứng về sau.

Mục tiêu: Hệ thống lại phương thức điều trị và kết quả theo từng dạng thương tổn cơ quan sinh dục ngoài, qua đó giúp các bác sỹ lâm sàng đưa ra chiến lược điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu tất cả bệnh nhân bị chấn thương cơ quan sinh dục ngoài vào điều trị tại khoa Niệu bệnh viện Nhân Dân 115 từ 1/2008 đến 12/1015.

Kết quả: Có 140 bệnh nhân bị chấn thương cơ quan sinh dục ngoài trong thời gian nghiên cứu. Dạng tổn thương đụng dập, tụ máu dưới da: 58 bệnh nhân (41,4%), điều trị nội khoa kết quả tốt. Vết thương xuyên thấu vùng bìu, dương vật: 25 bệnh nhân (17,9%), phẫu thuật thám sát. Vỡ tinh hoàn 16 trường hợp (11,4%), gãy dương vật: 15 trường hợp (10,7%), được phẫu thuật khâu lại bao trắng. Đứt dương vật: 12 trường hợp (8,6%) được phẫu thuật khâu nối. Vết thương mất da dương vật, bìu: 14 trường hợp (10%), được tạo hình với vạt da có cuống.

Kết luận: Với chấn thương đụng dập cơ quan sinh dục ngoài: điều trị nội khoa, Vết thương xuyên thấu cần phẫu thuật thám sát. Thương tổn vỡ tinh hoàn, gãy dương vật phải phẫu thuật cấp cứu khâu lại bao trắng. Đứt dương vật phải phẫu thuật khâu nối vi phẫu. Với vết thương mất da, cần phẫu thuật tái tạo che phủ với vạt da có cuống như da bìu, da vùng bẹn hay mặt trong đùi.

Từ khóa: Chấn thương cơ quan sinh dục ngoài

ABSTRACT :

Introduction: Trauma external genitalia can occur in both men and women.

A lot of injury need medical therapy but some lesions leave many sequelae and treatment difficult, if not treated properly and promptly.

Objective: Systems of the clinical features, treatment methods and results for each lesion types external genital organs, thereby helping clinicians to make optimal treatment strategies for patients.

Methods: Retrospective describe all patients with external genital injuries come to and treatment at the department of urology, hospital’s People 115 from 1/2008 to 12/2015.

Results: From 1/2008 to 12/2015, we have 140 patients with external genital injuries. Contusion injury, hematoma under the skin of the external genital organs: 58 patients (41.4%), medical treatment. Penetrating wounds scrotal, penile: 25 patients (17.9%), emergency surgery. Testicular rupture: 16 cases (11.4%), Penis fracture: 15 cases (10.7%), emergency surgery and good results. Wound cut off the penis: 12 patients (8.6%), emergency surgery for anastomosis the penis. Scrotal and penile skin loss injuries: 14 patients (10%), the testicle and penis covered by skin of scrotum, thigh or groin.

Conclusion: Contusion injury of external genital organs: medical therapy, penetrating wounds, rupture testicles, penis fracture: emergency surgery. Loss of skin wounds: cover the penis, testicles with neighborhood skin such as scrotal skin, the skin in the thigh, groin skin…

Key words: Treatment of external genital injury.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF