Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 4
BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT BƯỚU SARCÔM XƯƠNG NGOÀI XƯƠNG TẠI BỆNH VIÊN BÌNH DÂN 2015

Nguyễn Tuấn Vinh*, Bùi Văn Kiệt**

TÓM TẮT :

Sarcôm xương ngoài xương (Extra-osseous osteosarcoma) là một bệnh lý rất hiếm gặp chiếm tỉ lệ 1-2% các sarcôm mô mềm và ít hơn 4% sarcôm tại xương. Bướu phát triển ngoài hệ xương và gồm các nguyên bào tạo xương và tạo sụn khớp. Kinh điển thì bướu thường phát triển ở phần mềm của chi và sau phúc mạc. Tuy nhiên hiếm hơn bướu phát triển ở vị trí khá như: tinh hoàn, não, trung thất, cơ hoành, phổi và tim. Chúng tôi báo cáo 2 trương lâm sàng   sarcôm xương ngoài xương (1 nữ 65 tuổi bướu ở sau phúc mạc, 1 nam 53 tuổi bướu ở thận P).

Từ khóa: Sarcôm xương ngoài xương.

ABSTRACT :

Extra-osseous osteosarcoma is a rare malignant tumor representing 1–2% of soft tissue sarcomas and less than 4% of osteosarcoma. It grows outside of the bone skeleton and is composed of malignant osteoblastic cells producing bone or cartilage material. Its traditional locations are at the soft parts of the limbs and in the retroperitoneum. Other rare locations, however, have been described, among these the testicles, hand, brain, mediastinum, diaphragm, lung and heart. We report on the clinical features of 2 case of primary retroperitoneum  osteosarcoma in a 65-year-old female and a primary renal osteosarcoma 53- year-old man with stage IV disease.

Key words: Extra-osseous osteosarcoma

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF