Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỶ LỆ ĐÃ TIÊM NGỪA VACCIN HPV Ở NỮ SINH TỪ 11-18 TUỔI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI QUẬN GÒ VẤP

Trần Thụy Nhã Phương*, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Human Papillomavirus (HPV) là tác nhân thường gp nht trong các nhim trùng lây truyền qua đường tình dc. Vắc xin HPV được khuyến cáo sử dụng từ 9-11 tuổi, thời điểm tốt nhất là chưa có tiếp xúc quan hệ tình dục.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, trên 584 mẹ của các nữ sinh tuổi từ 11 – 18 tại các trường phổ thông thuộc quận Gò Vấp trong thời gian từ 03/2015 – 06 /2016.

Kết quả: Tỷ lệ nữ học sinh đã tiêm ngừa vắc xin ngừa vi rút HPV là 10,45% KTC 95% (8,08-13,21); p=0,05. Một số yếu tố độc lập ghi nhận liên quan đến quyết định cho con tiêm ngừa: (1) Tuổi mẹ trên 40 với OR = 3,3 (KTC 95%(1,61-6,76), p=0,001. (2) Học vấn của mẹ trung học cơ sở (THCS) OR = 0,19 (KTC 95%(0,06-0,58), p=0,004) và học vấn của mẹ trung học phổ thông (THPT) OR = 0,21 (KTC 95%(0,08-0,6), p=0,004): trình độ học vấn mẹ càng cao thì có con tiêm ngừa càng ít. (3) Mẹ từng điều trị HPV OR = 2,91 (KTC 95%(1,45-5,98), p=0,003): mẹ từng điều trị bệnh lý liên quan đến cổ tử cung (CTC) hoặc HPV có con tiêm ngừa HPV cao hơn. (4) Mẹ có nghe về HPV OR = 9,98 (KTC 95%(1,63-61,19), p=0,01): bà mẹ có nghe về HPV có con tiêm ngừa cao gấp 10 lần các bà mẹ không biết vắc xin HPV.

Kết luận: Cần thiết tổ chức cung cấp thông tin về tiêm ngừa HPV rộng rãi hơn và chú ý đến đối tượng phụ huynh trong thời gian tới.

Từ khóa: tiêm ngừa HPV, ung thư cổ tử cung, truyền thông.

ABSTRACT :

Object: Human Papillomavirus (HPV) is the most common pathogen in sexual transmission infections. The HPV vaccine is recommended for girls at aged 9-11 which is the best time because of no sexual contact.

Methods: Cross- sectional study on 584 mothers of school girls aged 11-18 in Go Vap district in the period from 03/2015 - 06/2016.

Results: The prevalence of school girls having vaccine against HPV was 10.45%, 95% CI (8.08 to 13.21); p = 0.05. Some independent factors related to the vaccination decision of their parents include: (1) maternal age over 40 with OR = 3.3 (95% CI (1.61 to 6.76), p = 0.001. (2) Education of mother, secondary high school OR = 0.19 (95% CI (0.06 to 0.58), p = 0.004) and the higher maternal education the less vaccination rate, OR = 0.21 (95% confidence interval (0.08- 0.6), p = 0.004). (3) Mothers used to infect HPV OR = 2.91 (95% CI (1.45 to 5.98), p = 0.003): The proportion of the school girls having HPV vaccine whose mothers treated disease involving cervix or HPV have vaccine is higher than the other. (4) The proportion HPV vaccinated daughters whose mothers were counseled about HPV vaccination is higher 10 times than the other, OR = 9.98 (95% CI (1.63 to 61.19), p = 0.01.


Conclusion: It is necessary to organize activities providing widely information relating to HPV vaccination

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF