Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG RÚT QUE CẤY TRÁNH THAI IMPLANON SỚM TRƯỚC THỜI HẠN TẠI BV TỪ DŨ

Cao Hữu Thịnh*, Võ Minh Tuấn**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cấy Implanon một phương pháp ngừa thai mới được sử dụng tại Việt Nam từ năm 2005. Việc phải rút que cấy tránh thai ra sớm trước hạn gây lãng phí thời gian và tài chính cho người sử dụng.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tình trạng rút que cấy tránh thai Implanon sớm trước thời hạn tại bệnh viện Từ Dũ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Từ tháng 06/2015 đến tháng 05/2016 có 386 phụ nữ đến khoa Kế Hoạch Hóa Gia Đình bệnh viện Từ Dũ để rút que cấy Implanon, thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu và đồng ý tham gia nghiên cứu. Họ sẽ được phỏng vấn theo bảng câu hỏi soạn sẵn nhằm thu thập các thông tin và đặc điểm dịch tễ, kinh tế xã hội, tiền sử ngừa thai, tiền sử sản khoa, thời gian sử dụng que cấy, các tác dụng phụ và lý do rút que chính.

Kết quả: Tỷ lệ rút que Implanon sớm trước thời hạn (2 năm) là 51,04%. Các lý do rút que chính gồm: muốn có thai 25,4%; đổi biện pháp ngừa thai khác 32,5%; rong kinh rong huyết 16,2%; vô kinh 7,1%; tăng cân 6,1% và nổi mụn 2%. Phản ứng tại vùng, rong kinh rong huyết, muốn có thai, đau vú và thay đổi tính tình là các yếu tố liên quan đến rút que Implanon sớm trước thời hạn.

Kết luận: Cần tư vấn kỹ cho bệnh nhân trước khi cấy que Implanon, theo dõi và điều chỉnh các tác dụng phụ nhằm làm giảm tỷ lệ rút que sớm trước thời hạn.

Từ khóa: que cấy ngừa thai, etonogestrel, Implanon, tỷ lệ rút que sớm.

ABSTRACT :

Background: Implanon insertion was dedicated for family planning in Vietnam since 2005. Nevertheless, early removing Implanon would be affected negatively on medical cost-effectiveness.

Objectives: To determine prevalence of early discontinuation Implanon and to identify if any it’s associated factors among women who wanted to remove Implanon.

Methods: A cross – sectional study was conducted from June 2015 to May 2016 gathered 386 women who wanted to remove Imp anon at the Family planning unit of Tu Du Hospital. Face-to-face interviewing using a structured questionnaire applied for collecting data that including factors: demographic socioeconomic, history of contraception, history of obstetrics, age, and date of insertion and removal of the Imp anon, side effects and main reasons stop using Implanon.


Results: The prevalence of early Imp anon discontinuation was 51.04%. Some main reasons for the early discontinuation were: desiring pregnancy again (25.4%); switching to another contraceptive method without reason (32.5%); irregular bleeding (16.2%); amenorrhea (7.1%); gain weight (6.1%) and acne (2%). Reaction at site of insertion, irregular bleeding, desiring pregnancy, breast pain and changing mood of clients were the

associated factors with early Implanon discontinuation.

 Conclusions: Carefully counseling before Implanon insertion, monitoring closely and lightening user’s side effects should be carried to decrease Implanon discontinuation rate.

Key words: contraceptive implant, etonogestrel, Implanon, early discontinuation rate

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF