Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỈ LỆ TẦM SOÁT HIV MUỘN Ở SẢN PHỤ ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ VÀ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Đoàn Trung Hiếu*, Lê Hồng Cẩm** Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Từ 2004, Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu sử dụng thuốc kháng retrovirus trong phác đồ phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con kể từ tuần thứ 28 thai kỳ. Qua thời gian, với sự xuất hiện của nhiều loại thuốc thế hệ mới với tính an toàn và hiệu quả đã được nghiên cứu kỹ, thời điểm bắt đầu dùng thuốc của thai phụ được khuyến cáo ngày càng sớm hơn, và hiện nay là khi vừa chẩn đoán dương tính với HIV, bất kể tuổi thai. Vì vậy, việc tầm soát HIV sớm trong thai kỳ, nhất là trong 3 tháng đầu, có ý nghĩa quan trọng giúp việc dự phòng được bắt đầu kịp thời và giảm tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỉ lệ tầm soát HIV muộn ở các thai phụ đến sinh tại bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Hùng Vương và mối liên quan của việc khám thai (thời điểm khám lần đầu, nơi khám, sự tư vấn của nhân viên y tế về tầm soát HIV) với tỉ lệ tầm soát HIV muộn.

Thiết kế NC: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu cắt ngang tại khoa Sanh bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Hùng Vương, với phương pháp chọn mẫu phân tầng. 650 thai phụ đến sinh, đủ hồ sơ khám thai để đối chiếu, chưa được chẩn đoán dương tính HIV từ trước khi mang thai, đã được phỏng vấn và thu thập số liệu qua bảng câu hỏi soạn sẵn và hồ sơ khám thai.

Kết quả: Từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, có 44/650 thai phụ tầm soát HIV muộn (sau tuần thứ 14 thai kỳ), chiếm 6,7% (khoảng tin cậy 95% 4,8-8,7%). 3/4 trong số này là do thai phụ khám thai lần đầu muộn, hoặc hoàn toàn không khám thai; 1/4 còn lại các thai phụ khám thai lần đầu sớm nhưng vẫn bị tầm soát HIV muộn. Các thai phụ khám thai lần đầu tại trạm y tế có tỉ lệ tầm soát HIV muộn cao gấp 25-50 lần so với các thai phụ khám thai lần đầu tại bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa sản (p<0,001). Các thai phụ khám thai lần đầu tại cơ sở y tế tư nhân có tỉ lệ tầm soát HIV muộn cao gấp 2,09 lần so với các thai phụ khám thai lần đầu tại bệnh viện công (p=0,025).

Kết luận: Tầm soát HIV sớm trong thai kỳ hiện đã chiếm tỉ lệ cao, tuy nhiên còn một số trường hợp tầm soát muộn, nên cần chú ý tăng cường tầm soát HIV cho thai phụ khám thai tại tuyến y tế cơ sở (trạm y tế) và tại cơ sở y tế tư nhân.

Từ khóa: HIV.

ABSTRACT :

Introduction: Recommendations for the use antiretroviral drugs to prevent mother-to-child transmission were first issued by WHO in 2004, however this guideline recommended prophylaxis strategies that only focused on the last trimester of pregnancy. The last few years have seen new funding opportunities and a revitalized antiretroviral drugs with highly efficacy and safety, there are considerable efforts to expand programs aimed at 

preventing mother-to-child transmission, as well as highly active antiretroviral therapy should be started as early as confirmed HIV infection woman irrespective of gestational age(as soon as possible thereafter).The routine HIV screening should be offered at the first prenatal visit, as the ideal time to initiate treatment of the HIV positive, which can be decrease the rate of vertical transmission.

Objective: The purpose of this study was to identified the late HIV screening prevalence of pregnant women attending labor at Tu Du hospital and Hung Vuong hospital and the correlation between prenatal visit (the first prenatal visit, antenatal care clinic, the approach of the health care provider) and the late HIV screening prevalence of pregnant women.

Methods: A cross-sectional study of pregnant women attending labor at the Tu Du hospital and Hung Vuong hospital. During the study period, there were 650 women pregnant in the stratified sampling with full pregnancy health record without confirmed HIV status in pre-pregnancy. We collected data via the structured interview questions and pregnancy health record. For the primary outcome, we estimated the prevalence of the late HIV screening of pregnant women. Late HIV screening in pregnancy is defined as the first HIV test offered after 14 weeks’ gestation, (95% confidence interval). Logistic regression was used to assess the strength of an association between the late HIV screening prevalence and each factor. In addition, biases were corrected by statistical evaluation via multivariate normal distribution.

Results: Between November 2015 and February 2016, 44 out of 650 pregnant women (6.7%) tested HIV after 14 weeks’ gestation (95% CI 4.8-8.7). Three in four of these women had a first prenatal appointment late or no prenatal visit. The rest women received late HIV screening despite they accessed early prenatal appointment. These women who accessed the first prenatal visit at the health clinic received the pregnancy HIV screening later25-50 times compared with women who accessed at the, district hospital, province hospital, hospital of obstetrics and gynecology (p<0,001). Pregnant women who accessed at the private office were offered HIV test later 2,09 times than who had first visit at the public hospital (p=0,025).

Conclusion: Although, high rate of early pregnancy HIV screening, some pregnant women are received late screening. Health care providers who work at health clinics and private offices require focus on early universal testing HIV for all pregnant women.

Key word: HIV: human immunodeficiency virus

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF