Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
THỰC TRẠNG MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ TIỀN MÃN KINH KHÁM TẠI BỆNH VIỆN 30-4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Xuân Trường*, Ngô Thanh Hữu**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hội chứng chuyển hóa là một trong những vấn đề thường gặp và trở thành vấn đề đáng lo ngại cho sức khỏe, đặt biệt là phụ nữ tiền mãn kinh.

Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ Hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan ở phụ nữ tiền mãn kinh đến khám tại bệnh viện 30-4 TP.HCM.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang trên đối tượng phụ nữ tiền mãn kinh ở độ tuổi 45-55, có rối loạn kinh nguyệt. Hội chứng chuyển hóa được xác định qua chỉ số khối cơ thể, tỉ lệ vòng eo/ vòng mông, kết quả xét nghiệm máu.

Kết quả: Tỉ lệ hội chứng chuyển hóa là 22,4%. Nhóm tuổi ≥50 tuổi, thừa cân béo phì theo BMI, tỉ lệ vòng eo/vòng mông là những yếu tố có liên quan với hội chứng chuyển hóa.

Kết luận: Phụ nữ tiền mãn kinh khi thừa cân béo phì thì có nhiều nguy cơ có hội chứng chuyển hóa.

Từ khóa: hội chứng chuyển hóa, tiền mãn kinh

ABSTRACT :

Introduction: Metabolic syndrome is one of the common problems and becomes a matter of concern for health, especially relating to premenopausal women.

Objectives: Surveying the rate of metabolic syndrome and factors relating to premenopausal women at the 30-4 hospital HCMC.

Methods: Descriptive cross-sectional study on premenopausal women aged 45-55 who have menstrual disorders. Metabolic syndrome is defined by body mass index, the ratio of waist circumference/round ass and blood test results.

Results: The rate of metabolic syndrome is 22.4%. At over 50 year-old age group, overweight and obesity according to BMI and ratio of waist circumference/round ass are the factors associated with metabolic syndrome.

Conclusions: Premenopausal women who suffer from overweight and obesity are at a high risk of metabolic syndrome.

Keywords: Metabolic syndrome, premenopause.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF