Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG THEO PHÂN LOẠI IOTA TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Dương Ngọc Diệp*, Tô Mai Xuân Hồng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ dự đoán đúng, độ nhạy và độ đặc hiệu của 3 mô hình tiên đoán độ lành tính và ác tính của khối u buồng trứng theo phân loại IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (NDGĐ).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc tiến cứu được thực hiện từ 08/2015 đến 05/2016, thu nhận được 211 bệnh nhân có 233 khối u buồng trứng đã được siêu âm và phân loại độ lành tính và ác tính theo 3 mô hình tiên đoán của IOTA (Simple Rules (SR), Logistic Regression (LR) 1, và LR2) trước phẫu thuật tại khoa sản bệnh viện NDGĐ. Kết quả chẩn đoán u buồng trứng bằng siêu âm theo phân loại IOTA trước phẫu thuật sẽ được so sánh với kết quả giải phẫu bệnh lý (GPBL), tiêu chuẩn vàng, khối u sau phẫu thuật để đánh giá tính chính xác của mô hình tiên lượng. Các yếu tố dịch tể học, các đặc điểm sản khoa, các triệu chứng khởi bệnh, các đặc điểm hình thái của u buồng trứng trên siêu âm theo phân loại IOTA, xét nghiệm sinh hoá tìm dấu ấn ung thư đều được khảo sát có đối chiếu với tiêu chuẩn vàng nhằm xác lập các yếu tố nguy cơ của khối u buồng trứng ác tính.

Kết quả: 211 bệnh nhân với 233 u buồng trứng được phẫu thuật có 24 u buồng trứng ác tính (10,3%), 209 u buồng trứng lành tính (89,7%). Tỷ lệ dự đoán đúng u buồng trứng của SR là 98,9%, LR1 là 95,7%, LR2 là 94,8%. Mô hình SR đạt độ nhạy 84,6%, độ đặc hiệu 98,8%, tỉ lệ không xác định 18,9%, diện tích dưới đường cong ROC 0,81 (KTC95%: 0,74-0,89). Mô hình LR1 có độ nhạy 79,2%, độ đặc hiệu 97,6%, diện tích dưới đường cong ROC 0,94 (KTC 95%: 0,88-0,99). Mô hình LR2 có độ nhạy 75%, độ đặc hiệu 97,1%, diện tích dưới đường cong ROC 0,91(KTC 95%: 0,77-0,99).

Kết luận: Mô hình SR cho thấy thích hợp được lựa chọn áp dụng thường quy để chẩn đoán u buồng trứng trước phẫu thuật tại BV NDGĐ vì tính đơn giản và hiệu quả. Trong những trường hợp khó khăn và không xác định được, mô hình LR2 sẽ được chọn kết hợp với thêm cộng hưởng từ (MRI) và xét nghiệm sinh hóa để tăng thêm độ chính xác trong chẩn đoán u buồng trứng lành tính hoặc ác tính trước phẫu thuật.

Từ khóa: Mô hình đơn giản (SR), mô hình hồi quy logistic (LR), khối u buồng trứng, phân loại IOTA.

ABSTRACT :

Objective: To determine the sensitivity, the specificity and the precision of 3 prognostic models of the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) in predicting the benign or malignancy of ovarian mass before surgery in NDGD hospital.  


 

 

 
Materials - Methods: Prospective serious descriptive cases study was carried out. There were 211 patients with 233 images of ovarian tumor detected by ultrasound and classified a benign or malignant tumor based on 3 prognosis models following the International Ovarian Tumor Analysis (Simple rules (SR), Logistic regression

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF