Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM UNG THƯ NỘI MẠC TỬ CUNG GIAI ĐOẠN I TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Nguyễn Hồng Hoa*, Nguyễn Thị Bích Quy*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư nội mạc tử cung (NMTC) là loại ung thư thường gặp nhất của tử cung. Bệnh được điều trị chủ yếu bằng cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ (± nạo hạch).

Mục tiêu: Phân tích các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của những bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I.

Phương pháp: Báo cáo loạt caung thư nội mạc tử cung giai đoạn I được chẩn đoán dựa theo kết quả giải phẫu bệnh và phân giai đoạn sau mổ tại bệnh viện Từ Dũ từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.

Kết quả: Các đối tượng nghiên cứu mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I có độ tuổi trên 55 tuổi (70,5% trường hợp) và tuổi mãn kinh trung bình là 50 tuổi. Đa số bệnh nhân (61,4%) có chỉ số khối cơ thể trung bình. Triệu chứng thường gặp nhất là ra máu âm đạo bất thường chiếm 93,9%. Hình ảnh siêu âm trước khi nạo sinh thiết: lòng tử cung có cấu trúc hỗn hợp (39,4%), nội mạc tử cung dày trung bình 9mm. Kết quả nạo sinh thiết buồng tử cung đa số là ung thư carcinoma tuyến grad 1 (66,7%), đặc biệt có 5 trường hợp trước mổ nạo sinh thiết có kết quả bình thường. Trong 132 trường hợp, có 129 trường hợp có chụp MRI trước mổ: 119 trường hợp có hình ảnh nghi ngờ ung thư NMTC trong đó 100 trường hợp được xếp lọai ung thư ở giai đoạn I và 19 trường hợp nghi ngờ giai đoạn II.

Kết luận: Ung thư nội mạc tử cung thường gặp ở phụ nữ trên 55 tuổi, triệu chứng hay gặp nhất là xuất huyết âm đạo bất thường. Siêu âm đầu dò âm đạo có tỷ lệ phát hiện bất thường ở lòng tử cung cao. Nạo sinh thiết là xét nghiệm cận lâm sàng quan trọng nhưng vẫn có tì lệ âm tính giả và xác định không đúng giai đoạn của ung thư nội mạc tử cung. MRI chưa ghi nhận có vai trò trong việc xác định mức độ xâm lấn cơ tử cung.

Từ khóa: nội mạc tử cung, ung thư.

ABSTRACT :

Background: Endometrial cancer is the most common type of uterine cancer. The disease is treated primarily by a total hysterectomy and two subsections (± lymph node dissection).

Objective: Analyzing clinical and subclinical symptoms of patients with endometrial cancer in stage I.

Methods: Reporting case series of endometrial cancer in stage I which was diagnosed upon the pathology results and management of stage of cancer after surgery at Tu Du hospital from July 2015 to March 2016.


Results: The subjects of the report which have been suffered from endometrical cancer in stage I were more than 55 years old (70.5% of cases) and the average age of menopause was 50 years old. Majority of patients (61.4%) had medium body mass index. The most common symptom was abnormal vaginal bleeding accounted for

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF