Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN BUỒNG TRỨNG Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Hồng Lý*, Nguyễn Thị Thuỳ Linh*, Nguyễn Thị Tố Quyên*, Nguyễn Thị Minh Trang*, Lê Tấn Sơn**, Nguyễn Hữu Chí***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Xoắn buồng trứng (XBT) rất hiếm gặp nhưng là nguyên nhân quan trọng gây đau bụng cấp ở trẻ em. Chẩn đoán sớm XBT giúp ngăn ngừa hoại tử buồng trứng và tai vòi. Siêu âm là phương tiện hình ảnh được lựa chọn vì thực hiện nhanh, an toàn và không nhiễm xạ.
Mục tiêu: Nhằm khảo sát độ nhạy (Se), độ đặc hiệu (Sp), giá trị tiên đoán dương (PPV), giá trị tiên đoán âm (NPV) của siêu âm trong chẩn đoán xoắn buồng trứng ở trẻ em.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu danh sách bệnh nhân được phẫu thuật buồng trứng, đối chiếu kết quả siêu âm trước phẫu thuật từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2016 tại khoa Ngoại bệnh viện Nhi đồng 1.
Kết quả: Có 135 trường hợp trong đó 51 trường hợp XBT. Tuổi trung bình của XBT là 9,8 ± 4,1 tuổi. Các triệu chứng của XBT là đau bụng (94%), nôn ói (43%), sờ khối ở bụng (43%), sốt (14%). Thời gian khởi phát triệu chứng của XBT là 3,2 ± 2,8 ngày. XBT phải 67%, buồng trứng trái 33%. Siêu âm có Se 82,4%, Sp 94%, PPV 89,4% và NPV 89,8%.
Kết luận: XBT trẻ em thường gặp ở lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì. Các dấu hiệu siêu âm XBT là buồng trứng tăng kích thước, các nang noãn ngoại vị, dấu hiệu whirlpool, buồng trứng lệch sang đối bên. Siêu âm rất có giá trị trong chẩn đoán xoắn buồng trứng ở trẻ em.
Từ khoá: xoắn buồng trứng, trẻ em.

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF