Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM DEMODEX TRÊN BỆNH NHÂN TRỨNG CÁ ĐỎ KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thảo Hiền*, Văn Thế Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trứng cá đỏ là bệnh da mạn tính với đặc điểm lâm sàng đa dạng. Sinh bệnh học của bệnh phức tạp, trong đó ký sinh trùng Demodex đóng một vai trò đáng kể.

Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng và tình trạng nhiễm Demodex trên bệnh nhân trứng cá đỏ.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca trên bệnh nhân trứng cá đỏ đến khám tại bệnh viên Da Liễu TPHCM từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016. Chẩn đoán bệnh trứng cá đỏ dựa vào lâm sàng. Cạo da và soi tươi bệnh phẩm để tìm Demodex. Xác định nhiễm Demodex khi mật độ >5con/cm2 diện tích da.

Kết quả: 42 bệnh nhân trứng cá đỏ được chọn vào nghiên cứu. Tuổi khởi bệnh trung bình là 40,57 ± 1,59 tuổi. Nữ mắc bệnh nhiều hơn nam (54,8% so với 45,2%). Môi trường nóng hoặc lạnh, tâm lý căng thẳng, ăn uống thức ăn cay nóng, không tránh nắng là các yếu tố làm nặng bệnh chiếm tỉ lệ cao (>50%). Tất cả bệnh nhân đều có thương tổn phân bố ở mặt, trong đó ưu thế ở mũi (92,9%) và má ( 85,7%). Các triệu chứng thường gặp nhất là đỏ bừng mặt, ngứa, nóng, dãn mạch, dãn lỗ chân lông, hồng ban trung tâm mặt (>50%). Có 23 bệnh nhân thể hồng ban dãn mạch (54,8%), 13 bệnh nhân thể sẩn mụn mủ (31%) và 6 bệnh nhân thể phì đại (14,2%). Tỉ lệ nhiễm Demodex ở bệnh nhân trứng cá đỏ là 50%. Thể sẩn mụn mủ có tỉ lệ nhiễm Demodex cao nhất (76,9%). Tỷ lệ này cao hơn các thể khác có ý nghĩa thống kê (p=0,019).

Kết luận: Bệnh trứng cá đỏ thường gặp ở tuổi trung niên. Thương tổn phân bố chủ yếu ở mặt. Thể lâm sàng thường gặp là hồng ban dãn mạch và sẩn mụn mủ. Tỉ lệ nhiễm Demodex ở bệnh nhân trứng cá đỏ khá cao, nhất là ở thể sẩn mụn mủ.

Từ khóa: Trứng cá đỏ, Demodex.

ABSTRACT :

Background: Rosacea is a chronic skin disease with various clinical characteristics. This disease has a complicated pathophysiology in which Demodex plays an important role.

Objectives: To determine the clinical characteristics and Demodex infestation status on patients with rosacea.

Method: We conducted a case series study of patients with rosacea at Ho Chi Minh City Hospital of Dermato-Venereology from October 2015 to May 2016. Diagnosis of rosacea was based on clinical findings. Skin scraping was used and Demodex mites were identified under microscope. Demodex infestation was recognized when the density of Demodex was more than 5 mites/cm2 of skin area.


Results: 42 patients with rosacea were included. The average age of onset was 40.57 ± 1.59. Rosacea affected women than men (54.8% versus 45.2%). Hot or cold temperature, emotions, hot drinks or spicy food, sunlight

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF