Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHÁNG THỂ IgE ĐẶC HIỆU VÀ XÉT NGHIỆM LẨY DA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY

Phạm Đình Lâm*, Văn Thế Trung**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Mày đay là một bệnh lý thường gặp, chiếm 20% dân số. Xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu và xét nghiệm lẩy da là các xét nghiệm quan trọng trong bệnh lý dị ứng, giúp loại trừ nghi ngờ các dị ứng nguyên hô hấp và dị ứng từ thực phẩm ở bệnh nhân mày đay.

Mục tiêu: Xác định kết quả dương tính của xét nghiệm dị ứng đặc hiệu và mối tương quan với yếu tố lâm sàng trên bệnh nhân mày đay.

Đối tượng và phương pháp: Mô tả hàng loạt ca trên bệnh nhân mày đay tại Bệnh viện Đại học Y Dược TpHCM có xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với 20 dị ứng nguyên (10 hô hấp và 10 thực phẩm) bằng máy RIDA qLine® Allergy (R-Biopharm AG, Darmstadt, Đức) và xét nghiệm lẩy da với ba dị ứng nguyên tôm, cua, gà.

Kết quả: Gồm 67 bệnh nhân mày đay, 55,2% bệnh nhân có ít nhất một kết quả IgE huyết thanh dương tính. Nhóm dị ứng nguyên hô hấp dương tính 52,2%. Trong đó, mạt Blomia Tropicalis chiếm 43,2%, mạt Dermatophagoides farinae 35,8%, mạt D.pterony 34,3%. Chỉ có 6% bệnh nhân mày đay dương tính với dị ứng nguyên thực phẩm gồm bạch tuột, mực, tôm, cua, gà và cá mòi. Xét nghiệm lẩy da chỉ có 1 trường hơp dương tính với tôm. Qua phân tích hồi quy đa biến, ghi nhận: thời gian tồn tại thương tổn mày đay càng lâu thì khả năng có ít nhất một kết quả dương tính trong xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu cao gấp 2,6 lần (OR = 2,6, CI 95% 1,02 – 6,63, p=0,04). Nữ giới có nguy cơ dị ứng với mạt cao hơn 4,67 lần so với nam giới (OR 4,67, CI 95% 1,07 – 20,23, p = 0,04). Nhóm có mức độ ngứa nặng thì có nguy cơ dị ứng với mạt cao hơn nhóm ngứa nhẹ (OR 2,24, CI 95% 1,07 – 4,65, p = 0,03).

Kết luận: Tỉ lệ kháng thể IgE đặc hiệu dương tính với mạt là cao nhất.Tỉ lệ dương tính với dị ứng nguyên thực phẩm thấp.

Từ khóa: mày đay, xét nghiệm kháng thể IgE đặc hiệu, xét nghiệm lẩy da

ABSTRACT :

Background: Urticaria is a common disorder, with a prevalence of approximately 20 percent in the general population. Serum-Specific IgE measurements and skin prick test are important tools for the clinician to diagnose allergic sensitization and could exclude a panel of aeroallergens and suspect foods in urticaria patients.

Objectives: to determine the positive results of serum-specific IgE measurements and skin prick test and the correlation between these results and clinical symptoms in urticarial patients.


Methods: A case series study of patients with urticaria at University Medical Center Ho Chi Minh City. Diagnosis of urticaria was based on clinical findings. Sera from the patients were analyzed for specific IgE antibodies to 20 allergens (10 for inhalant and 10 for food panel) by using RIDA qLine® Allergy (R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany) and skin prick tests were performed with 3 food allergens (shrimp, crab and chicken).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF