Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NHÂN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GHI NHẬN TỪ BÁO CÁO ADR TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

Nguyễn Chí Thanh*, Võ Thị Kim Dung*, Bùi Mạnh Côn*, Võ Văn Thanh *, Nguyễn Đức Trung*, Hồ Phương Linh*

TÓM TẮT :

Tổng quan: Dị ứng thuốc là trường hợp cơ thể  không dung nạp được với thuốc uống, chích, thoa vào cơ thể dẫn đến các biểu hiện gây hại cho sức khỏe người dùng thuốc. Tùy theo cơ địa mà người dùng thuốc có thể bị dị ứng với bất cứ thuốc nào. Trường hợp dị ứng thuốc nặng, người dùng thuốc bị sốc thuốc gọi là choáng phản vệ có thể dẫn đến tử vong.

Mục tiêu: Cung cấp thông tin giúp thực hành dự phòng, phát hiện và xử trí phản vệ hợp lý.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu dữ liệu hàng loạt các trường hợp từ các báo cáo phản vệ giai đoạn 2011-2016.

Kết quả: Tỷ lệ nữ/nam = 2,4/1. Có 5 trường hợp xảy ra ở đối tượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ 29,4%. Chỉ có 2 trường hợp chiếm tỷ lệ 11,8% là có tiền căn dị ứng thuốc được ghi nhận trong tiền sử. Các thuốc thuộc cephaclosporin, Iobitridol được nghi ngờ là gây phản ứng thuốc chiếm số lượng nhiều. Các thay đối về sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhịp thở là biểu hiện lâm sàng rõ nhất. Có đến 52,9% các trường hợp có biểu hiện nặng: sốc phản vệ.

Kết luận: Không có điều gì là hoàn toàn chắc chắn vì sự tương tác giữa các hóa chất và cơ thể con người có thể dẫn đến nhiều bất ngờ. Cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và tính an toàn trong mối liên quan giữa sử dụng thuốc và sự can thiệp của điều trị và hỗ trợ điều trị.

Từ khóa: Cảnh giác dược, thuốc, phản vệ.

ABSTRACT :

Background: Adverse drug reactions are conditions in which the body experiences the intolerance of oral, injections or rub medications into the body, leading to the harmful expression to the health of drug users. Depending on atopic individuals, drug users may be allergic to any drugs. Severe allergy cases called anaphylactic shock can lead to death.

Objectives: Providing information of prevention practice, discovery and suitable treatment for ADR.

Methods: A case series study.

Results: Female / Male = 2.4/1. 5 cases of elderly patients, 29.4%. Only 2 cases of reported history, 11.8%. Cephalosporin, Iobitridol were suspected causing ADR with large incidence. Abnormal clinical measurements (pulse, blood pressure, respiratory rates) were the most obvious expressions. 52.9% of cases were anaphylactic shock.

Conclusion: Nothing is absolutely certain because of the interaction between the chemicals and the human body can lead to many surprises. Improve patient care and safety in the relationship between drug use and treatment interventions and supports treatment.

Key word: Adverse drug reactions (ADR), drugs, anaphylactic.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF