Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
CẬP NHẬT VỀ MỘT SỐ KHUYẾN CÁO CỦA CHÂU ÂU 2016 VỀ HỒI SỨC BAN ĐẦU CỦA CÁC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CÓ CHẢY MÁU LƯỢNG LỚN

Phạm Văn Đông*

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF