Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH MÁU NÃO GIÁN TIẾP EDAS TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH MOYAMOYA TRẺ EM

Nguyễn Ngọc Pi Doanh*, Đặng Đỗ Thanh Cần*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Moyamoya là bệnh mạch máu não hiếm. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của phẫu thuật bắc cầu mạch máu gián tiếp EDAS trong điều trị bệnh Moyamoya ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán Moyamoya, điều trị với phẫu thuật EDAS tại bệnh viện Nhi Đồng 2, được theo dõi và được khảo sát kiểm tra đầy đủ.

Kết quả: 3 bệnh nhân, 5 phẫu thuật EDAS được thực hiện. Trong thời gian theo dõi ngắn hạn, phẫu thuật EDAS có hiệu quả trong việc cải thiện lâm sàng, ngăn ngừa tình trạng đột quỵ tái diễn. Về mặt hình ảnh học và chức năng não, không ghi nhận tổn thương não mới. Hình ảnh học thần kinh cho thấy có sự thông nối tốt từ các nhánh của động mạch cảnh ngoài vào bên trong các động mạch vỏ não, tưới máu não cải thiện.

Kết luận: Phẫu thuật EDAS có hiệu quả trong điều trị Moyamoya ở trẻ em.

Từ khóa: Phẫu thuật EDAS, Moyamoya.

ABSTRACT :

Objective: The purpose of this study to evaluate the results of EDAS procedure for children with Moyamoya disease.

Methods: We present three patients with Moyamoya disease, treated by indirect EDAS procedure at Children’s Hospital 2.

Results: 3 patients, 5 procedures. In short-time outcome, the EDAS procedure is effective for improving the clinical, prevent stroke recurrence. In neuroimaging, it shows the anastomosis from the branches of ECA to cortical arteries, and improve the cerebral perfusion.

Conclusions: EDAS procedure is effective for treatment of Moyamya disease in children

Keywords: EDAS (Encephalo-duro-arterio-synangiosis), ECA (External Carotid Artery).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF