Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM BỆNH ÁP XE GAN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Võ Ngọc Thủy Tiên*, Nguyễn Tuấn Khiêm*, Tăng Chí Thượng*, Phạm Văn Quang*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và tình hình chẩn đoán cũng như điều trị bệnh áp xe gan ở trẻ em nhập bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 1/1/2009 đến 31/12/2014.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: 51 trường hợp được khảo sát trong thời gian nghiên cứu. Tuổi trung bình 6,8 ± 3,6 tuổi. Tỷ lệ Nữ/Nam là 1,22/1. 86,3% trẻ đến từ các tỉnh, 70,6% ở nông thôn. 5,9% trẻ áp xe gan do tác nhân vi khuẩn (2 trẻ áp xe gan do Klebsiella pneumonia, 1 trẻ do E.Coli), 23,5% do amip, 19,6%do các loại ký sinh trùng khác, 51% không rõ tác nhân. Sốt, đau bụng là 2 lý do nhập viện chủ yếu. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp trong áp xe gan là sốt (82,4%), đau bụng (47%), đau hạ sườn phải (47%). Bạch cầu tăng cao, Neutrophil ưu thế, Eosinophil tăng trong áp xe gan do ký sinh trùng. Chẩn đoán ban đầu chưa đúng: 31,4%. Điều trị nội khoa với phác đồ ban đầu Cefotaxime + Metronidazole ± Amikacin. 8 trẻ cần kết hợp chọc hút dẫn lưu dưới siêu âm,4 trẻ cần phẩu thuật dẫn lưu. Trong đó 1 trẻ thất bại chọc hút dẫn lưu và cần can thiệp phẩu thuật 2 lần sau đó. Thời gian bắt đầu điều trị trễ > 10 ngày hay kích thước ổ áp xe > 50 mm có thể làm kém đáp ứng điều trị với 3 kháng sinh ban đầu trên. Thời gian điều trị trung bình 24,2 ± 11,6 ngày. 2 trường hợp có biến chứng tràn dịch màng phổi, 1 trường hợp áp xe thành bụng dò ra da. Không có tử vong.

Kết luận: Đặc điểm bệnh áp xe gan ở trẻ em trong nghiên cứu của chúng tôi không khác nhiều các nước trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ nữ mắc bệnh nhiều hơn, phác đồ kháng sinh ban đầu có khác. Thời gian bắt đầu điều trị trễ > 10 ngày hay kích thước ổ áp xe > 50 mm có thể làm kém đáp ứng điều trị với kháng sinh ban đầu.

Từ khóa: Áp xe gan, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To describe the epidemiologic, clinical and laboratory characteristics, the current picture of diagnosis and treatment of liver abscess in children, admitted to Children’s Hospital 2 from Jan 1st, 2009 to Dec 31st, 2014.

Method: A retrospective case series study.

Results: 51 patients were reviewed during the period. The mean age was 6.8 ± 3.6 years-old. The female: male ratio was 1.22/1. 86.3% of patients did not come from Ho Chi Minh city but other provinces, 70.6% of patients lived in the countryside. The agents of liver abscess found were bacteria (5.9%) (Klebsiella pneumoniae (2 cases), E. coli (1 case)), E. histolytica (23.5%), the other species of parasites (19.6%), 51% remained unknown. Fever and abdominal pain were the main chief complains. The patients most frequently manifested with fever (82.4%), abdominal pain (47%), and upper right abdominal pain (47%). The laboratory tests showed neutrophil, eosinophilia was often observed in the cases with parasites. Notably, 31.4% of the patients had the incorrect diagnosis at the first met. The initial regimen based on the combination of 3 types of antibiotics, which were cefotaxim, Metronidazole probably, plus amikacin. 8 children underwent son graphically guided percutaneous catheter drainage while 4 were operated with surgical drainage. We considered the delay of treatment (> 10 days from the time when the treatment should be begun) or the liver abscess’s size over 50 mm might lead to a poor response to the first regimen of antibiotics. The mean length of stay was 24.2 ± 11.6 days. Some complications were observed such as pleural effusion in 2 patients, cutaneous fistula in 1 patient. No deaths were reported.

Conclusion: The features of liver abscess in children in our study were similar to those of the other researchers over the world. Meanwhile, we found that female patients tended to experience liver abscess rather than male ones and the initial regimen of antibiotics used in our study remains different to those reported in the other researches. Either the delay of treatment (>10 days from the time when the treatment should be begun) or the liver abscess’s size over 50 mm might lead to a poor response.       

Key words: Liver abscess, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF