Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA PHONG BẾ VÙNG DA ĐẦU TRONG PHẪU THUẬT GHÉP KHUYẾT XƯƠNG SỌ

Nguyễn Thị Bích Hồng*, Trương Mạnh Khoa*, Trần Đỗ Anh Vũ**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu ghi nhận rằng có khoảng 2/3 bệnh nhân có mức đđau từ vừa đến nặng sau phẫu thuật mở sọ. Phong bế vùng da đầu có thể giúp kiểm soát đau sau mổ cho người bệnh mổ ghép khuyết xương sọ.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ và xác định tính an toàn của phong bế vùng da đầu trong phẫu thuật ghép khuyết xương sọ.

Thiết kế nghiên cứu: thử nghiệm lâm sàng.

Đối tượng và phương pháp: 60 trường hợp bệnh nhân, ASA từ 1 đến 3, được phẫu thuật ghép khuyết xương sọ, từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm L (30 trường hợp) tê vùng da đầu với Levobupivacaine 0,5% 20ml phối hợp adrenaline 1/200.000 và nhóm P (30 trường hợp) dùng Paracetamol ± Morphine. Đánh giá đau sau mổ tại thời điểm 0, 2, 4, 6 và 8 giờ bằng thang điểm VAS.

Kết quả: Thời gian giảm đau hiệu quả của nhóm L: 10,9 ± 2,8 giờ, có 4/30 (13,3%) trường hợp phối hợp thêm Paracetamol, không có trường hợp nào phải sử dụng Morphine, so nhóm chứng có 12/30 (40%) bệnh nhân. Thang điểm đau VAS ở nhóm L tại các thời điểm luôn thấp hơn nhóm chứng. Không ghi nhận bất kỳ tai biến, tác dụng phụ nào.

Kết luận: Phong bế vùng da đầu với levobupivacaine phối hợp adrenaline 1/200.000 giúp giảm đau sau mổ tốt ở bệnh nhân phẫu thuật ghép khuyết xương sọ. Phong bế vùng da đầu là kỹ thuật đơn giản, có thể thực hiện nhanh, an toàn và đáng tin cậy, có hiệu quả trong việc giảm đau sau mổ.

Từ khóa: phong bế vùng da đầu, phẫu thuật ghép khuyết xương sọ, Levobupivacaine, giảm đau sau mổ

ABSTRACT :

Nguyen Thi Bich Hong, Truong Manh Khoa, Tran Do Anh Vu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017:
72 - 77

Background: More recent prospective studies have shown that around two-thirds of patients report moderate to severe pain after craniotomy. Scalp block may control postoperative analgesia for patients who undergo cranioplasty.

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the effects and safety of scalp block to postoperative pain control in cranioplasty.

Study design: randomized controlled trial


Patients and Methods: We studied 60 patients ASA physical status I - III who underwent selective cranioplasty, from January 2015 to December 2015 in Binh Duong general hospital. A standard general anaesthesia technique was followed. Patients were randomly divided into two groups. Group L received 0.5%

levobupivacaine with 1:200,000 adrenaline after skin closure while paracetamol ± morphine intravenous were administered in group P. Postoperative pain was assessed at 0 and  2, 4, 6, 8 hours using the visual analog scale.

Results: The duration of postoperative analgesia in group L was 10.9 ± 2.8 hours, 4/30 (13.3%) patients need paracetamol. Morphine was required by no patients in group L compared to 12/30 (40%) in group P. Median pain scores were significantly lower in group L for up to 8 hours.There were no complications and side effects in any of the 30 patients who received scalp block.

Conclusion: Scalp block using 0.5% levobupivacaine with 1:200,000 adrenaline decreases the incidence and severity of postoperative pain in patients undergoing cranioplasty. It is a simple technique that can be performed rapidly, safely and reliably for postoperative analgesia.

Keywords: Scalp block, cranioplasty, Levobupivacaine, postoperative analgesia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF