Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SIÊU LỌC TRONG PHẪU THUẬT TIM CÓ TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ

Phạm Thị Lệ Xuân*, Phạm Nguyễn Vinh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Siêu lọc được xem như một biện pháp hạn chế pha loãng máu và giảm các ảnh hưởng bất lợi khác của tuần hoàn ngoài cơ thể, được dùng thường quy trong phẫu thuật tim trẻ em. Mục đích nghiên cứu là xem ảnh hưởng của siêu lọc trong phẫu thuật timngười lớn qua hiệu quả lâm sàng

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiền cứu 105 bệnh nhân người lớn (≥18 tuổi), chỉ số Euroscore ≥ 5, NYHA II, III, phẫu thuật tim chương trình có tuần hoàn ngoài cơ thể, tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12/ 2013-tháng 3/2016. Tuần hoàn ngoài cơ thể thực hiện với máy HL30, phổi nhân tạo dạng màng, bộ siêu lọc HPH 400 Mintech.Biến số nghiên cứu chính: thời gian thở máy. Biến số nghiên cứu phụ: thời gian nằm hồi sức, nằm viện, tỷ lệ bệnh nhân cần truyền máu trong và sau mổ, các biến chứng hậu phẫu.

Kết quả: Thời gian thở máy trung bình 18 giờ, , thời gian nằm hồi sức 25 giờ, thời gian nằm viện 11 ngày. Tỷ lệ truyền máu sau mổ: 60%. Biến chứng sau mổ: suy hô hấp: 10,4%, cung lượng tim thấp: 16%, thần kinh: 2,0%, rung nhĩ mới: 5,7%, nhiễm trùng 2,9%, suy thận cấp 3,8%. Tỷ lệ tử vong: 2,9%.

Kết luận: Không có chứng cớ cho thấy việc sử dụng siêu lọc trong phẫu thuật tim với tuần hoàn ngoài cơ thể có hiệu quả trong cải thiện dự hậu lâm sàng của bệnh nhân mổ tim hở.

Từ khóa: siêu lọc, phẫu thuật tim hở, tuần hoàn ngoài cơ thể

ABSTRACT :

Pham Thi Le Xuan, Pham Nguyen Vinh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017:
78 - 82

Background: Ultrafiltration is effective in limiting hemodilution and reduce other adverse effects of CPB, used routinely in paediatric open heart surgery. Reasearch’s purpose is to study the influence of ultrafiltration on clinical outcomes in patient undergoing open heart surgery.

Method: A descriptive prospective analysis on 105 adult patients (≥18 years), Euroscore ≤ 5, NYHA II, III, under selective open heart surgery from December 2013 to March 2016 in Cho Ray hospital were included in the study. Primary outcome measurement: mechanical ventilation time. Secondary outcomes measurement: length of stay in intensive care unit, length of hospital stay, transfusion rate, incidence of complications, mortality rate.

Results: Mechanical ventilation time: 16 hours. Length of stay in intensive care unit: 25 hours, length of hospital stay: 11 days. Transfusion rate postoperation: 60%. Postoperation complications rate including respiratory failure: 10.4%, heart failure;16%, neurological: 2.0% new onset of atrial fibrillation 5.7%, infection 2.9%, acute renal failure: 3.8%. Mortality rate 2.9%.

Conclusion: There is no evidence that the use of ultrafiltration during cardiac surgery with CPB be effective in improving the clinical outcomes of patients with open-heart surgery.


Key words: Ultrafiltration, open heart surgery, cardiopulmonary bypass

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF