Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
VAI TRÒ CỦA KHOẢNG TRỐNG GLYCAT HOÁ TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Lê Quốc Tuấn*, Đặng Huỳnh Anh Thư*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Các chỉ số đánh giá quá trình glycat hoá là tiêu chí quan trọng để theo dõi và điều trị các biến chứng mạn tính trên bệnh nhân đái tháo đường. Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu làm rõ vai trò của một chỉ số mới đang được đề cập trong thời gian gần đây trên thế giới, đó là khoảng trống glycat hoá.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang phân tích.

Kết quả: Qua khảo sát trên nhóm bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM, kết quả cho thấy khoảng trống glycat hoá trung bình trong nhóm nghiên cứu là 0,004 ± 0,714%, dao động từ -1,8 đến 1,4%. Chúng tôi lại ghi nhận có sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa khoảng trống glycat hóa và vận tốc dẫn truyền thần kinh ngoại biên.

Kết luận: Khoảng trống glycat hoá là một chỉ số có giá trị trong việc theo dõi biến chứng thần kinh do đái tháo đường.

Từ khóa: khoảng trống glycat hoá (GG), đái tháo đường, vận tốc dẫn truyền thần kinh.

ABSTRACT :

Le Quoc Tuan, Dang Huynh Anh Thu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 21 - No 2 - 2017: 1 - 6

Objective: The glycosylated indexes are the important criteria for monitoring and treating the chronic complications in patients with diabetes. The aim of study is to introduce the role of a new index, which is
glycation gap.

Method: analysis cross-sectional study.

Results: Researching in 50 patients, the results show that the average glycation gap is 0.004 ± 0.714%, ranging from -1.8 to 1.4%. The results show the significant correlation between glycation gap and peripheral nerve conduction velocity.

Conclusion: The glycation gap is a valuable indicator to monitor diabetic peripheral neuropathy.

Key words: glycation gap, diabetes mellitus, nerve conduction velocity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF