Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG CHÂN MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.

Phạm Như Hảo*, Lại Thị Phương Quỳnh*, Huỳnh Tấn Đạt*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhiễm trùng chân là một trong những biến chứng thường gặp của đái tháo đường (ĐTĐ). Ở Việt Nam, gần như tất cả các vết loét chân nhập viện đều bị nhiễm trùng từ mức độ nhẹ đến nặng, trong đó nhiễm trùng mức độ nặng có tiên lượng xấu hơn, thời gian nằm điều trị lâu, chi phí điều trị tăng cao, nguy cơ đoạn chi cao hơn.

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố nguy cơ nhiễm trùng chân mức độ nặng.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 50 bệnh nhân ĐTĐ nhập viện vì nhiễm trùng chân có đủ tiêu chuẩn mức độ nhiễm trùng nặng theo Đồng thuận giữa Nhóm làm việc quốc tế về bàn chân ĐTĐ và Hiệp hội nhiễm trùng Hoa Kỳ năm 2012.

Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi có 23 bệnh nhân nam (46%) và 27 bệnh nhân nữ (54%), với tuổi trung bình là 64,4 tuổi. Thời gian mắc bệnh ĐTĐ trung bình là 9,2 năm. HbA1c trung bình là 10,2 ± 2,3 %. Thời gian từ lúc BN phát hiện loét chân đến khi nhập viện trung bình là 22,3 ngày, với 30% bệnh nhân có đi chân trần. 68% vết loét khởi đầu từ ngón chân, 14% ở lòng bàn chân, 12% ở gót chân và 10% ở mu chân. Dựa trên hình ảnh X quang, chúng tôi nhận thấy có 38% hình ảnh giảm đậm độ xương, 22% có hình ảnh hủy xương và 28% có hình ảnh tụ khí mô mềm. 82% BN của chúng tôi cấy có vi trùng trong vết thương, với 8% đa vi trùng gây bệnh. Trong đó chiếm tỉ lệ cao nhất là Staphylococcus (26%), kế đến là E.Coli (16%) và Klebsiella (16%).

Kết luận: Nhiễm trùng chân mức độ nặng ở BN ĐTĐ thường xảy ra ở những BN có kiểm soát đường huyết kém, hay đi chân trần, thường khởi đầu từ ngón chân và có thời gian nhập viện muộn. Tỉ lệ vi trùng gây bệnh cao nhất là Staphylococcus.

Từ khóa: yếu tố nguy cơ, nhiễm trùng chân mức độ nặng, đái tháo đường

ABSTRACT :

Pham Nhu Hao, Lai Thi Phuong Quynh, Huynh Tan Dat
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 21 - No 2 - 2017: 24 - 29

Background: Foot infections are among the most frequent and serious consequences of diabetes mellitus. Almost diabetic patients requiring hospitalization with foot ulcers in Vietnam have mild to severe foot infections. Among them, severe infections have bad prognosis, long stay hospitalization, high cost of treatment and high risk of lower extremity amputation.

Objectives: finding the risk factors of severe diabetic foot infection.

Method: Cross-sectional research on 50 diabetic patients hospitalized due to foot infection. Severe infection was classified by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) in 2012.


Results: Our research had 23 male patients (46%) and 27 female patients (54%). Mean of age was 64.4 years old. Mean of HbA1c was 10.2 ± 2.3%. Duration of diabetes was 9.2 years. The period from detecting foot

ulcers to admission was 22.3 days. 30% of patients walked on bare foot. 68% of infections proceeded from digits, 14% from the palm, 12% from the heel and 10% from the dorsum. On plain radiography, we found out 38% of patients having focal loss of trabecular pattern or marrow radiolucency, 22% of them having loss of cortex with bony erosion and 28% of them having air in the soft tissues. 82% of wound cultures were positive with 8% of them having multiple organisms. The highest prevalence of micro bacteria was Staphylococcus (26%). The next one was E. coli (16%) and Klebsiella (16%).

Conclusion: Severe diabetic foot infections were common in patients with poor glycemic control, walking on bare-foot and late hospitalization. They usually proceeded from the toes. The highest prevalence of casual pathogen was Staphylococcus.

Keywords: risk factors, severe foot infection, diabetes


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF