Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
KHẨU PHẦN ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ THỪA CÂN BÉO PHÌ TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2015

Hồ Minh Nguyệt*, Nguyễn Thị Kim Ngân**, Lê Hồng Phước**, Phạm Thị Lan Anh**, Lê Huy Hùng***, Lâm Vĩnh Niên****, Nguyễn Viết Quỳnh Thư*****

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề/ Mục tiêu: Gần đây, thói quen ăn uống của người dân Việt Nam thay đổi dẫn đến nguy cơ đối với các bệnh mạn tính không lây. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định khẩu phần ăn của bệnh nhân đái tháo đường type 2 có thừa cân béo phì đến khám ngoại trú tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2015.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 126 bệnh nhân đái tháo đường type 2 đến khám ngoại trú tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương được xác định thừa cân béo phì (BMI ≥ 25kg/m2). Đối tượng được đo các chỉ số nhân trắc, hỏi ghi 24h và phỏng vấn tần suất tiêu thụ thực phẩm bằng bảng câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả: Năng lượng trung bình khẩu phần ăn của các đối tượng đái tháo đường type 2 có thừa cân béo phì (BMI ≥ 25kg/m2) dao động từ 1669-1759 kcal. Trong đó, mức năng lượng ≥ RDA ở nhóm lao động nhẹ và trung bình lần lượt là 75,3% và 27,3%. Ở mức lao động nhẹ có lượng carbohydrate, protein, lipid thấp hơn so với ở mức lao động trung bình lần lượt là 249,1g so với 262,3g, 76,2g so với 86,4g, 47,6g so với 51,1g, và tương đương nhau về lượng chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Tuy nhiên lượng chất xơ ở 2 mức lao động nhẹ và trung bình chỉ đạt 7,1g (chiếm >85% lượng chất xơ <RDA).

Kết luận: Sự gia tăng năng lượng trong khẩu phần ăn, sự thay đổi thành phần các giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là sự gia tăng lượng carbohydrate, lipid, chất béo bão hòa, giảm lượng chất xơ trong khẩu phần ăn, góp phần làm gia tăng số đối tượng đái tháo đường type 2 có thừa cân béo phì. Nghiên cứu này là tiền đề tư vấn, can thiệp về chế độ ăn giúp kiểm soát đường huyết, cải thiện cân nặng ở các đối tượng đái tháo đường type 2 có thừa cân béo phì.

Từ khóa:chế độ ăn, thừa cân béo phì, đái tháo đường type 2.

ABSTRACT :

Ho Minh Nguyet, Nguyen Thi Kim Ngan, Le Hong Phuoc,
Pham Thi Lan Anh, Le Huy Hung, Lam Vinh Nien, Nguyen Viet Quynh Nhu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 21 - No 2 - 2017: 58 - 64


Background/ Objectives: Recently, Vietnamese eating habits change has led to risks for development of chronic non-communicable diseases. The aim of this study was to assess dietary intake and food consumption of type 2 diabetic subjects who are overweight or obese.

Subjects/ Methods: 126 diabetic outpatients with overweight or obesity (BMI ≥ 25 kg/m2) were recruited from Nguyen Tri Phuong Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam. Dietary intake and food consumption were collected by questionnaires and interviews. Food consumption frequency for the last three months was recorded.

Results: Average daily energy intake of the study subjects ranged from 1669 to 1759 kcal. Mildly or moderately active patients had energy intake higher than RDA at 75.3 % or 27.3%, respectively. The amounts of carbohydrates, proteins and lipids consumed by mildly active patients, at 249.1 g, 76.2 g, and 86.4 g, respectively, were lower than those by moderately active subjects, at 262.3 g, 86.4 g, and 51.1 g, respectively. The amounts of saturated and unsaturated lipids were comparative between these two groups. Fiber amounts in these groups were just at 7.1 g, and more than 85% of them were lower than RDA.

Conclusions: Energy intake increase and nutrient changes, particularly the increase of carbohydrates and lipids, and the decrease of fibers in diets, contributed to the raise of diabetic patients with overweight or obesity. This study supports dietary consultations and interventions to help control blood sugar and improve body weight in these patients.

Keywords: dietary intake, overweight, obesity, type 2 diabetes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF