Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TEO MÔN VỊ BẨM SINH: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

Chu Văn Lai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo một trường hợp teo môn vị bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Trình bày một trường hợp bệnh sơ sinh 2 ngày tuổi được chẩn đoán teo môn vị bẩm sinh type A và phẫu thuật tạo hình môn vị theo Heineke-Mikulicz kèm đặt thông miệng-dạ dày xuyên miệng nối. Từ hậu phẫu ngày 3 tới ngày 5, xuất hiện các vết rộp da ở tay trái, chân phải bệnh nhi. Chẩn đoán ly thượng bì bóng nước được đặt ra, tuy nhiên không có xét nghiệm nào được chỉ định thêm.

Kết quả: Hậu phẫu diễn tiến tốt, bệnh nhi bú sữa mẹ, các vết rộp da tự lành, không để lại sẹo vào hậu phẫu ngày 10. Theo dõi trong 4 tháng, bệnh nhi lên cân tốt, không có triệu chứng ói, đau thượng vị cũng như các thương tổn trên da.

Kết luận: Teo môn vị bẩm sinh là một bệnh hiếm gặp, tiên lượng tốt nếu là thể đơn thuần. Chúng tôi báo cáo một trường hợp được điều trị lần đầu tiên tại bệnh viện chúng tôi. Sự kết hợp với ly thượng bì bóng nước chưa được xác định chính xác nên sinh thiết tổn thương da và xét nghiệm tìm gene đột biến là cần thiết đối với bệnh nhi này.

Từ khóa: Teo môn vị bẩm sinh, ly thượng bì bóng nước.

ABSTRACT :

Objective: Report a very rare case of congenital pyloric atresia in a newborn.

Methods: A 2-day old boy was diagnosed of congenital pyloric atresia with a pyloric membrane. At laparotomy, the membrane was excised and Heineke-Mikulicz pyloroplasty with an oro-duodenal feeding tube was performed. From the 3rd to 5th postoperative day, there are some localized blisters on the left arm and the right leg. A diagnosis of congenital pyloric atresia with epidermolysis bullosa was suspected but no further laboratory test was done.

Results: The child had an uneventful postoperative course with full oral milk feeding and the skin lesions were healed with no scars on the 10th postoperative day. At 4-month follow-up, the patient was thriving well, had no vomiting or epigastric pain and no further skin lesions.

Key words: Congenital pyloric atresia, epidermolysis bullosa.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF